Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas administratīvā sloga analīze muitas noliktavā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Administrative Burden in a Customs Warehouse”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā, Latvijai ir pavērušās plašas eksporta un importa iespējas. Eiropas valstis sadarbojas savā starpā un pieaug brīvo preču kustība starp valstīm. Muitas noliktavas, atbilstoši savam tipam, ir ļoti svarīgas šajā attīstības posmā. Tās var palīdzēt uzņēmumiem ar dokumentu formēšanu, muitas procesiem un nodokļu jautājumos, kas noteikti atvieglo un palielina veiksmīgu uzņēmēju preču uzglabāšanu, importu un eksportu. Noliktavu pakalpojumos ietilpst dažādas loģistikas metodes un katram uzņēmumam ir iespēja atrast sev piemērotu variantu, lai rastos iespēja ieekonomēt gan laiku, gan līdzekļus un klientam būtu iespēja optimizēt piegādes laiku. Bakalaura darba „Muitas administratīvā sloga analīze muitas noliktavā” mērķis ir, izmantojot aktuālāko informāciju, veikt muitas noliktavas administratīvā sloga analīzi. Lai sasiegtu šo mērķi ir izvirzīti sekojoši bakalaura darba uzdevumi: 1. Iegūt teorētisku informāciju par starptautiskās tirdzniecības vēsturi un attīstību, galvenajiem muitas mērķiem un Pasaules Muitas organizācijas attīstību; 2. Analizēt muitas noliktavu veidus un tipus, iegūstot informāciju par muitas noliktavām, iepazīties ar noliktavu darbības reglamentējošo bāzi; 3. Iepazīties ar muitas noliktavas atvēršanas atļauju un analizēt tajā sniedzamās informācijas nepieciešamību, salīdzināt atļaujas iegūšanas noteikumus; 4. Analizēt muitas noliktavās novietoto preču krājumu uzskaites veidošanu, ar to saistītās problēmas un piedāvāt iespējamos risinājumus; 5. Pēc darbā izmantotās informācijas apkopošanas, izklāstīt secinājumus par muitas administratīvo slogu muitas noliktavā un izstrādāt priekšlikumus muitas noliktavas darbības uzlabošanai. Darba ietvaros tiek apskatīta teorētiskā informācija par starptautisko tirdzniecību un tās nozīmi. Ievākta informācija par muitas funkcijām. Tiek analizēti muitas noliktavu veidi un tipi, un salīdzināti Ministru kabineta muitas noliktavu darbības noteikumi, to ietekme uz noliktavas turēšanas atļaujas saņemšanu. Analizēta preču uzskaite un uzglabāšana noliktavā un, izmantojot rezultātus, sniegti priekšlikumi to uzlabošanai. Darba apjoms ir 64 lappuses. Darbā ir ievads, 3 sadaļas, 9 nodaļas, 2 apakšnodaļas, secinājumi, priekšlikumi un bibliogrāfiskais saraksts. Darbs satur 2 tabulas un 6 attēlus, kuri nepieciešami informācijas ilustratīvai atspoguļošanai.
Atslēgas vārdi muitas administratīvā sloga analīze muitas noliktavā
Atslēgas vārdi angļu valodā analysis of customs administrative burden in customs warehouse
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2015 13:06:34