Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas administratīvā sloga analīze muitas noliktavā”
Title in English “Analysis of Customs Administrative Burden in a Customs Warehouse”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā, Latvijai ir pavērušās plašas eksporta un importa iespējas. Eiropas valstis sadarbojas savā starpā un pieaug brīvo preču kustība starp valstīm. Muitas noliktavas, atbilstoši savam tipam, ir ļoti svarīgas šajā attīstības posmā. Tās var palīdzēt uzņēmumiem ar dokumentu formēšanu, muitas procesiem un nodokļu jautājumos, kas noteikti atvieglo un palielina veiksmīgu uzņēmēju preču uzglabāšanu, importu un eksportu. Noliktavu pakalpojumos ietilpst dažādas loģistikas metodes un katram uzņēmumam ir iespēja atrast sev piemērotu variantu, lai rastos iespēja ieekonomēt gan laiku, gan līdzekļus un klientam būtu iespēja optimizēt piegādes laiku. Bakalaura darba „Muitas administratīvā sloga analīze muitas noliktavā” mērķis ir, izmantojot aktuālāko informāciju, veikt muitas noliktavas administratīvā sloga analīzi. Lai sasiegtu šo mērķi ir izvirzīti sekojoši bakalaura darba uzdevumi: 1. Iegūt teorētisku informāciju par starptautiskās tirdzniecības vēsturi un attīstību, galvenajiem muitas mērķiem un Pasaules Muitas organizācijas attīstību; 2. Analizēt muitas noliktavu veidus un tipus, iegūstot informāciju par muitas noliktavām, iepazīties ar noliktavu darbības reglamentējošo bāzi; 3. Iepazīties ar muitas noliktavas atvēršanas atļauju un analizēt tajā sniedzamās informācijas nepieciešamību, salīdzināt atļaujas iegūšanas noteikumus; 4. Analizēt muitas noliktavās novietoto preču krājumu uzskaites veidošanu, ar to saistītās problēmas un piedāvāt iespējamos risinājumus; 5. Pēc darbā izmantotās informācijas apkopošanas, izklāstīt secinājumus par muitas administratīvo slogu muitas noliktavā un izstrādāt priekšlikumus muitas noliktavas darbības uzlabošanai. Darba ietvaros tiek apskatīta teorētiskā informācija par starptautisko tirdzniecību un tās nozīmi. Ievākta informācija par muitas funkcijām. Tiek analizēti muitas noliktavu veidi un tipi, un salīdzināti Ministru kabineta muitas noliktavu darbības noteikumi, to ietekme uz noliktavas turēšanas atļaujas saņemšanu. Analizēta preču uzskaite un uzglabāšana noliktavā un, izmantojot rezultātus, sniegti priekšlikumi to uzlabošanai. Darba apjoms ir 64 lappuses. Darbā ir ievads, 3 sadaļas, 9 nodaļas, 2 apakšnodaļas, secinājumi, priekšlikumi un bibliogrāfiskais saraksts. Darbs satur 2 tabulas un 6 attēlus, kuri nepieciešami informācijas ilustratīvai atspoguļošanai.
Keywords muitas administratīvā sloga analīze muitas noliktavā
Keywords in English analysis of customs administrative burden in customs warehouse
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 16.12.2015 13:06:34