Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Staff Management Improvement"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih. S.Reinfelde
Recenzents Mg. oec., lekt. A. Pudāne
Anotācija Diplomprojekta autors: Kitija Grieze Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.psych., RTU lektore, Sandra Reinfelde Diplomprojekta temats: Personāla vadības pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 67 lpp., 6 tab., 6 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darba izstrādāšanas gaitā izmantots 21 literatūras avots, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadībā, lekciju nepublicētie materiāli, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturots uzņēmums, tā personāls un organizācijas struktūra, raksturota un analizēta personāla vadība uzņēmumā. Teorētiskajā daļā analizēti amata apraksta izstrādāšanas, personāla atlases intervijas procesa pilnveidošanas un adaptācijas programmas izveidošanas teorētiskie aspekti personāla vadības jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanai: 1. Amata apraksta izstrādāšanas projekts, 2. Personāla atlases intervijas procesa pilnveidošanas projekts, 3. Adaptācijas programmas izstrādāšanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Grieze K. Personāla vadības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Reinfelde S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 67 lpp.
Atslēgas vārdi adaptācija, personāla vadība, atlase, intervijas
Atslēgas vārdi angļu valodā adaptation, interview, job description, staff management
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2015 17:04:48