Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla vadības pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Staff Management Improvement"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.psih. S.Reinfelde
Reviewer Mg. oec., lekt. A. Pudāne
Abstract Diplomprojekta autors: Kitija Grieze Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.psych., RTU lektore, Sandra Reinfelde Diplomprojekta temats: Personāla vadības pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 67 lpp., 6 tab., 6 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darba izstrādāšanas gaitā izmantots 21 literatūras avots, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadībā, lekciju nepublicētie materiāli, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturots uzņēmums, tā personāls un organizācijas struktūra, raksturota un analizēta personāla vadība uzņēmumā. Teorētiskajā daļā analizēti amata apraksta izstrādāšanas, personāla atlases intervijas procesa pilnveidošanas un adaptācijas programmas izveidošanas teorētiskie aspekti personāla vadības jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanai: 1. Amata apraksta izstrādāšanas projekts, 2. Personāla atlases intervijas procesa pilnveidošanas projekts, 3. Adaptācijas programmas izstrādāšanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Grieze K. Personāla vadības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Reinfelde S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 67 lpp.
Keywords adaptācija, personāla vadība, atlase, intervijas
Keywords in English adaptation, interview, job description, staff management
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.12.2015 17:04:48