Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla darba rezultātu novērtēšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Employee Performance Assessment"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg. psih. S. Gailīte
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Cekuliņa M., AS „4finance” personāla darba rezultātu novērtēšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Gailīte S., RTU lektore, Mg. psych. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 90 lpp. Diplomprojekta apjoms: Darbs sastāv no 90 lapām. Darbā iekļautas 12 tabulas, 16 attēli. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 28 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, lekciju un uzņēmuma nepublicētie materiāli, interneta resursi par personāla vadības procesiem, tai skaitā par darba izpildes novērtēšanu, kā arī autore informāciju ieguva no uzņēmuma darbiniekiem – personāla vadītājas, klientu apkalpošanas daļas vadītājas. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturots uzņēmums, kurš darbojas nebanku kreditēšanas jomā, kā arī uzņēmuma personāla vadības nodaļa. Darbā veikta uzņēmuma personāla vadības politikas analīze klientu apkalpošanas nodaļā. Teorētiskajā daļā analizēti personāla darba izpildes novērtēšanas teorētiskie aspekti, ietverot darba izpildes novērtēšanas veidus un metodes, kā arī apskatot darba izpildes plānošanas un novērtēšanas procesu. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla darba izpildes novērtēšanas pilnveidošanai: veiksmīgas jauno darbinieku ievadīšanas darbā projekts (Mentora programmas izstrāde), grupas darba veicināšanas projekts, agresīva klienta profila izveides projekts.
Atslēgas vārdi darba izpildes novērtēšana, personāla vadība, darba rezultāti
Atslēgas vārdi angļu valodā performance evaluation, Human Resource Management, results of work
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2015 09:56:12