Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla darba rezultātu novērtēšanas projekts"
Title in English "Project on Employee Performance Assessment"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg. psih. S. Gailīte
Reviewer Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Cekuliņa M., AS „4finance” personāla darba rezultātu novērtēšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Gailīte S., RTU lektore, Mg. psych. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 90 lpp. Diplomprojekta apjoms: Darbs sastāv no 90 lapām. Darbā iekļautas 12 tabulas, 16 attēli. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 28 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, lekciju un uzņēmuma nepublicētie materiāli, interneta resursi par personāla vadības procesiem, tai skaitā par darba izpildes novērtēšanu, kā arī autore informāciju ieguva no uzņēmuma darbiniekiem – personāla vadītājas, klientu apkalpošanas daļas vadītājas. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturots uzņēmums, kurš darbojas nebanku kreditēšanas jomā, kā arī uzņēmuma personāla vadības nodaļa. Darbā veikta uzņēmuma personāla vadības politikas analīze klientu apkalpošanas nodaļā. Teorētiskajā daļā analizēti personāla darba izpildes novērtēšanas teorētiskie aspekti, ietverot darba izpildes novērtēšanas veidus un metodes, kā arī apskatot darba izpildes plānošanas un novērtēšanas procesu. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla darba izpildes novērtēšanas pilnveidošanai: veiksmīgas jauno darbinieku ievadīšanas darbā projekts (Mentora programmas izstrāde), grupas darba veicināšanas projekts, agresīva klienta profila izveides projekts.
Keywords darba izpildes novērtēšana, personāla vadība, darba rezultāti
Keywords in English performance evaluation, Human Resource Management, results of work
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.12.2015 09:56:12