Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas noliktavas darbība uzņēmumā X”
Nosaukums angļu valodā “Customs Warehouse Activity at X Company”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas ģenerālsekretārs, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba „Muitas noliktavas darbība uzņēmumā X” mērķis ir aprakstīt muitas noliktavas darbību, uzņēmuma vajadzību pēc muitas noliktavas, izanalizējot uzņēmuma finanšu rādītājus pirms un pēc noliktavas atvēršanas, kā arī izvērtēt riskus, saistītus ar muitas noliktavas darbību un piedāvāt risku mazināšanas stratēģiju un pasākumus. Galvenie bakalaura darba rezultāti atbilstoši izvirzītajam mērķim ir uzņēmuma finanšu rādītāju analīze par 2012.-2014. gadiem, periodu, kad muitas noliktava vel nebija atvērta un to salīdzināšana ar 2015. gada finanšu rādītājiem, kad muitas noliktava bija atvēršanas procesā un sāka savu darbību; risku mazināšanas stratēģija, kā arī priekšlikumi par muitas noliktavas darbības optimizāciju. Bakalaura darbs sastāv no trijām nodaļām: Pirmajā nodaļā ir aprakstītas noliktavas, kā vispārējā preču glabāšanas vieta, ir atspoguļota noliktavu klasifikācija, glabāšanas nosacījumi noliktavās, kā arī noliktavu pakalpojumu organizācijas pamatprincipi, kā arī muitas noliktavās; kādi muitas noliktavu tipi eksistē; kādas darbības atļauts veikt muitas noliktavā; prasības muitas noliktavas iekārtošanai un aprakstīts, kā noriet loģistikas process muitas noliktavā. Otrajā nodaļā darba autore apraksta SIA „X” darbību, apraksta Muitas noliktavas turēšanas atļaujas saņemšanas procesu, kā arī Muitas nodokļa un citu muitas iestāžu administrēto nodokļa parāda galvojuma saņemšanas nosacījumus, parāda Galvojuma summas izrēķina gaitu un veic finanšu rādītāju aprēķinus, salīdzināšanu un aprēķinu secinājumus, kā arī ir veikta SVID analīze muitas noliktavas darībai. Trešajā nodaļā ir atspoguļotas investīcijas muitas noliktavas atvēršanai, muitas noliktavas darbības ieņēmumi un izmaksas, kā arī ir veikta investīciju apmaksas gaita, ienākumu un izdevumu salīdzināšana un izteikti secinājumi Noslēgumā ir sniegti secinājumi un priekšlikumi muitas noliktavas darbības pilnveidošanai. Pētījums sastāv no 66. lappusēm, iekļaujot 9. formulas, 20. attēlus un 19. tabulas. Pētījumā izmantoti 23. informācijas avoti. Darbam pievienoti 10. pielikumi. Atslēgas vārdi: noliktava, muita, muitas noliktava, bilances analīze, peļņas un/vai zaudējumu analīze, rentabilitāte
Atslēgas vārdi noliktava, muita, muitas noliktava, bilances analīze, peļņas un/vai zaudējumu analīze, rentabilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā warehouse, customs warehouse, customs, balance analysis, profit and/or losses analysis, profitability.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2015 09:35:12