Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas noliktavas darbība uzņēmumā X”
Title in English “Customs Warehouse Activity at X Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.Gulbis, Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas ģenerālsekretārs, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba „Muitas noliktavas darbība uzņēmumā X” mērķis ir aprakstīt muitas noliktavas darbību, uzņēmuma vajadzību pēc muitas noliktavas, izanalizējot uzņēmuma finanšu rādītājus pirms un pēc noliktavas atvēršanas, kā arī izvērtēt riskus, saistītus ar muitas noliktavas darbību un piedāvāt risku mazināšanas stratēģiju un pasākumus. Galvenie bakalaura darba rezultāti atbilstoši izvirzītajam mērķim ir uzņēmuma finanšu rādītāju analīze par 2012.-2014. gadiem, periodu, kad muitas noliktava vel nebija atvērta un to salīdzināšana ar 2015. gada finanšu rādītājiem, kad muitas noliktava bija atvēršanas procesā un sāka savu darbību; risku mazināšanas stratēģija, kā arī priekšlikumi par muitas noliktavas darbības optimizāciju. Bakalaura darbs sastāv no trijām nodaļām: Pirmajā nodaļā ir aprakstītas noliktavas, kā vispārējā preču glabāšanas vieta, ir atspoguļota noliktavu klasifikācija, glabāšanas nosacījumi noliktavās, kā arī noliktavu pakalpojumu organizācijas pamatprincipi, kā arī muitas noliktavās; kādi muitas noliktavu tipi eksistē; kādas darbības atļauts veikt muitas noliktavā; prasības muitas noliktavas iekārtošanai un aprakstīts, kā noriet loģistikas process muitas noliktavā. Otrajā nodaļā darba autore apraksta SIA „X” darbību, apraksta Muitas noliktavas turēšanas atļaujas saņemšanas procesu, kā arī Muitas nodokļa un citu muitas iestāžu administrēto nodokļa parāda galvojuma saņemšanas nosacījumus, parāda Galvojuma summas izrēķina gaitu un veic finanšu rādītāju aprēķinus, salīdzināšanu un aprēķinu secinājumus, kā arī ir veikta SVID analīze muitas noliktavas darībai. Trešajā nodaļā ir atspoguļotas investīcijas muitas noliktavas atvēršanai, muitas noliktavas darbības ieņēmumi un izmaksas, kā arī ir veikta investīciju apmaksas gaita, ienākumu un izdevumu salīdzināšana un izteikti secinājumi Noslēgumā ir sniegti secinājumi un priekšlikumi muitas noliktavas darbības pilnveidošanai. Pētījums sastāv no 66. lappusēm, iekļaujot 9. formulas, 20. attēlus un 19. tabulas. Pētījumā izmantoti 23. informācijas avoti. Darbam pievienoti 10. pielikumi. Atslēgas vārdi: noliktava, muita, muitas noliktava, bilances analīze, peļņas un/vai zaudējumu analīze, rentabilitāte
Keywords noliktava, muita, muitas noliktava, bilances analīze, peļņas un/vai zaudējumu analīze, rentabilitāte
Keywords in English warehouse, customs warehouse, customs, balance analysis, profit and/or losses analysis, profitability.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.12.2015 09:35:12