Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma motivēšanas sistēmas pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Development of Motivation System at Information Technologies Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg. oec. L. Langenfelde
Recenzents Mg. psih. S. Gailīte
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Stira A., Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma motivēšanas sistēmas pilnveides projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Langenfelnde L. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 82.lpp. Diplomprojekta apjoms: 82 lapas; darbā iekļauta 1 tabula, 15 attēli; darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 52 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla motivēšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā veikta P2P nodaļas motivēšanas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti motivēšanas, kā arī, atzinības, profesionālās karjeras, ēnošanas un apmācību teorētiskie aspekti. Projekta daļā izstrādāti četri projekti P2P nodaļas motivēšanas sistēmas pilnveidošanai: atzinības programma, karjeras ceļu izstrāde, kolēģu ēnošana un komandu vadītāju apmācība.
Atslēgas vārdi Motivācija, Karjera, Atzinība, Apmācības, Ēnošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, Career, Recognition, Training, Shadowing
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2015 11:49:11