Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma motivēšanas sistēmas pilnveides projekts"
Title in English "Development of Motivation System at Information Technologies Company"
Author Anda Stira
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg. oec. L. Langenfelde
Reviewer Mg. psih. S. Gailīte
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Stira A., Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma motivēšanas sistēmas pilnveides projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Langenfelnde L. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 82.lpp. Diplomprojekta apjoms: 82 lapas; darbā iekļauta 1 tabula, 15 attēli; darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 52 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla motivēšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā veikta P2P nodaļas motivēšanas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti motivēšanas, kā arī, atzinības, profesionālās karjeras, ēnošanas un apmācību teorētiskie aspekti. Projekta daļā izstrādāti četri projekti P2P nodaļas motivēšanas sistēmas pilnveidošanai: atzinības programma, karjeras ceļu izstrāde, kolēģu ēnošana un komandu vadītāju apmācība.
Keywords Motivācija, Karjera, Atzinība, Apmācības, Ēnošana
Keywords in English Motivation, Career, Recognition, Training, Shadowing
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.12.2015 11:49:11