Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eiropas Savienības institūciju ietekme muitas un loģistikas procesu veicināšanā”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Institutions of the European Union on Promotion of Customs and Logistics Processes”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs D.Solovjovs
Recenzents Doc. P.Patļins
Anotācija Maģistra darbu „Eiropas Savienības institūciju ietekme muitas un loģistikas procesu veicināšanā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Agris Lūsis. Maģistra Darba mērķis ir izpētīt Eiropas Savienības institūciju darbību un ietekmi muitas un loģistikas procesu veicināšanā. Maģistra darba pētījuma objekts ir Eiropas Savienības muitas un loģistikas politika, kas veido savienības pilnveidošanās procesu virzību. Pētījuma priekšmets ir ES institūciju darbības rezultātu ietekme uz muitas un loģistikas nozari. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir izvērtēta un klasificēta informācija par Eiropas Savienības institūciju attīstību un ietekmi uz muitas un loģistikas procesiem. Otrajā daļā tika analizēts muitas un loģistikas nozaru sociālais nozīmīgums. Kā arī izvērtēti uzņēmējdarbības un loģistikas veiktspējas indeksi un piedāvāti risinājumi Latvijas pozīcijas uzlabošanai. Darba trešajā daļā ir novērtētas muitas un loģistikas informāciju sistēmu izmantošanas perspektīvas un izstrādāti ieteikumi esošo problēmu risināšanai. Atbilstoši izvirzītajam maģistra darba mērķim un uzdevumiem, autors ir apkopojis secinājumus un izstrādājusi priekšlikumus. Maģistra darba apjoms ir 84 lpp., kur ir iekļautas 15 tabulas, 28 attēli, 5 pielikumi uz 5 lpp. un 63 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienības institūcijas, preču pagaidu uzglabāšana, starptautisko kravu loģistika, ostu formalitātes
Atslēgas vārdi angļu valodā European Union institutions, temporary storage, international freight logistics, port formalities
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2015 12:45:52