Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Eiropas Savienības institūciju ietekme muitas un loģistikas procesu veicināšanā”
Title in English “Impact of Institutions of the European Union on Promotion of Customs and Logistics Processes”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor D.Solovjovs
Reviewer Doc. P.Patļins
Abstract Maģistra darbu „Eiropas Savienības institūciju ietekme muitas un loģistikas procesu veicināšanā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Agris Lūsis. Maģistra Darba mērķis ir izpētīt Eiropas Savienības institūciju darbību un ietekmi muitas un loģistikas procesu veicināšanā. Maģistra darba pētījuma objekts ir Eiropas Savienības muitas un loģistikas politika, kas veido savienības pilnveidošanās procesu virzību. Pētījuma priekšmets ir ES institūciju darbības rezultātu ietekme uz muitas un loģistikas nozari. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir izvērtēta un klasificēta informācija par Eiropas Savienības institūciju attīstību un ietekmi uz muitas un loģistikas procesiem. Otrajā daļā tika analizēts muitas un loģistikas nozaru sociālais nozīmīgums. Kā arī izvērtēti uzņēmējdarbības un loģistikas veiktspējas indeksi un piedāvāti risinājumi Latvijas pozīcijas uzlabošanai. Darba trešajā daļā ir novērtētas muitas un loģistikas informāciju sistēmu izmantošanas perspektīvas un izstrādāti ieteikumi esošo problēmu risināšanai. Atbilstoši izvirzītajam maģistra darba mērķim un uzdevumiem, autors ir apkopojis secinājumus un izstrādājusi priekšlikumus. Maģistra darba apjoms ir 84 lpp., kur ir iekļautas 15 tabulas, 28 attēli, 5 pielikumi uz 5 lpp. un 63 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Keywords Eiropas Savienības institūcijas, preču pagaidu uzglabāšana, starptautisko kravu loģistika, ostu formalitātes
Keywords in English European Union institutions, temporary storage, international freight logistics, port formalities
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.12.2015 12:45:52