Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautisko kravu pārvadājumu plānošanas un izpildes datu apmaiņas sistēmas izveide”
Nosaukums angļu valodā “Development of an Exchange System of Data on International Freight Planning and Execution”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs P.Patļins
Recenzents Asoc.prof. D.Solovjovs
Anotācija Maģistra darbu “Starptautisko kravu pārvadājumu plānošanas un izpides datu apmaiņas sistēmas izveide” maģistra grāda straptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Dagnija Dumbrovska. Darba mērķis ir balstoties uz loģistikas centru darbības analīzi, izstrādāt starptautisko pārvadājumu organizēšanas un izpildes datu apmaiņas sistēmas uzlabošanas rekomendācijas. Lai mērķi sasniegtu tika izvirzīti pieci darba uzdevumi, kuros ietilpst loģistikas centra biznesa procesu analīze un izpēte, darbinieku aptauja veikšana, datu apmaiņas sistēmas specifikācijas un arhitektūras izstrāde, kā arī secinājumu un priekšlikumu izstrādāšana. Analītiskā pētījuma veikšanai tika izmantotas kvalitatīvas un kvantitatīvās pētījuma metodes. Tika veikts finanšu rādītāju salīdzinājums. Pētījuma rezultātu liecina, ka pašlaik loģistikas centri darbojas ar peļņu, bet ir nepieciešami uzlabojumi uzņēmumos notiekošo procesu optimizācijai. Galvenie ieteikumi – datu apmaiņas sistēmas izveidošana visu procesu optimizācijai. Maģistra darba apjoms ir 100lpp., kur ir iekļautas 18 tabulas, 29 attēli un 43 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskā, analītiskā un praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi datu apmaiņas sistēmas, loģistikas centri, noliktavas, starptautiskie pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā data exchange systems, logistics centers , warehouses, international transport
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2015 12:39:22