Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Starptautisko kravu pārvadājumu plānošanas un izpildes datu apmaiņas sistēmas izveide”
Title in English “Development of an Exchange System of Data on International Freight Planning and Execution”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor P.Patļins
Reviewer Asoc.prof. D.Solovjovs
Abstract Maģistra darbu “Starptautisko kravu pārvadājumu plānošanas un izpides datu apmaiņas sistēmas izveide” maģistra grāda straptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Dagnija Dumbrovska. Darba mērķis ir balstoties uz loģistikas centru darbības analīzi, izstrādāt starptautisko pārvadājumu organizēšanas un izpildes datu apmaiņas sistēmas uzlabošanas rekomendācijas. Lai mērķi sasniegtu tika izvirzīti pieci darba uzdevumi, kuros ietilpst loģistikas centra biznesa procesu analīze un izpēte, darbinieku aptauja veikšana, datu apmaiņas sistēmas specifikācijas un arhitektūras izstrāde, kā arī secinājumu un priekšlikumu izstrādāšana. Analītiskā pētījuma veikšanai tika izmantotas kvalitatīvas un kvantitatīvās pētījuma metodes. Tika veikts finanšu rādītāju salīdzinājums. Pētījuma rezultātu liecina, ka pašlaik loģistikas centri darbojas ar peļņu, bet ir nepieciešami uzlabojumi uzņēmumos notiekošo procesu optimizācijai. Galvenie ieteikumi – datu apmaiņas sistēmas izveidošana visu procesu optimizācijai. Maģistra darba apjoms ir 100lpp., kur ir iekļautas 18 tabulas, 29 attēli un 43 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskā, analītiskā un praktiskā pētījuma daļas.
Keywords datu apmaiņas sistēmas, loģistikas centri, noliktavas, starptautiskie pārvadājumi
Keywords in English data exchange systems, logistics centers , warehouses, international transport
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.12.2015 12:39:22