Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana putnkopības nozarē”
Nosaukums angļu valodā “Promoting International Competiveness in Poultry Farming”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Ozoliņa
Recenzents Asoc.prof. A.Orlovska
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana putnkopības nozarē” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Artūrs Jurgelāns. Maģistra darba mērķis ir analizēt putnkopības nozari Latvijā un iztrādāt priekšlikumus, kas varētu veicināt starptautisko konkurētspēju putnkopības uzņēmumiem. Pirmās teorētiskās nodaļas saturs izriet no maģistra darba temata. Šajā daļā tiek veikta konkurētspējas teorētisko aspektu analīze ar mērķi saprast, kas ir konkurētspēja, kas ir konkurētspējas būtība, kas ietekmē konkurētspēju un kā veicināt konkurētspēju. Darba otrajā daļā, analītiskajā daļā, tiek analizēta putnkopības nozare un to ietekmējošie faktori, papildus apskatot arī uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Darba trešajā daļā, praktiskajā pētījuma daļā, tiek izstrādāda darba novitāte, balstoties uz iepriekšējās nodaļās apkopoto informāciju. Maģistra darba apjoms ir 85 lpp., kur ir iekļautas 19 tabulas, 70 attēli un 53 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi Putnkopība, konkurētspēja, veicināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Poultry industry, competitiveness, facilitation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2015 06:49:38