Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana putnkopības nozarē”
Title in English “Promoting International Competiveness in Poultry Farming”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V.Ozoliņa
Reviewer Asoc.prof. A.Orlovska
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darbu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana putnkopības nozarē” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Artūrs Jurgelāns. Maģistra darba mērķis ir analizēt putnkopības nozari Latvijā un iztrādāt priekšlikumus, kas varētu veicināt starptautisko konkurētspēju putnkopības uzņēmumiem. Pirmās teorētiskās nodaļas saturs izriet no maģistra darba temata. Šajā daļā tiek veikta konkurētspējas teorētisko aspektu analīze ar mērķi saprast, kas ir konkurētspēja, kas ir konkurētspējas būtība, kas ietekmē konkurētspēju un kā veicināt konkurētspēju. Darba otrajā daļā, analītiskajā daļā, tiek analizēta putnkopības nozare un to ietekmējošie faktori, papildus apskatot arī uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Darba trešajā daļā, praktiskajā pētījuma daļā, tiek izstrādāda darba novitāte, balstoties uz iepriekšējās nodaļās apkopoto informāciju. Maģistra darba apjoms ir 85 lpp., kur ir iekļautas 19 tabulas, 70 attēli un 53 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās pētījuma daļas.
Keywords Putnkopība, konkurētspēja, veicināšana
Keywords in English Poultry industry, competitiveness, facilitation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.12.2015 06:49:38