Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Loģistikas procesu pilnveidošana pārtikas mazumtirdzniecības noliktavās”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Logistics Processes in Food Retail Warehouses”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs D.Solovjovs
Recenzents Lekt. A.Starčenko
Anotācija Diplomprojekta autors, Kirils Golovanovs, izstrādāja darbu, kura temats ir „Loģistikas procesu pilnveidošana pārtikas mazumtirdzniecības noliktavās”. Darba zinātniskais vadītājs - Dr.oec., asoc.prof. D.Solovjovs. Diplomprojekta mērķis ir, pamatojoties uz veikto analīzi par noliktavas procesiem un uzglabāšanas veidiem, izstrādāt priekšlikumus noliktavas procesu un izmantojamās platības pilnveidošanai pārtikas mazumtirdzniecības noliktavās. Diplomprojekta pirmajā daļā autors veicis uzglabāšanas nozares analīzi, izpētījis noliktavas procesus un noliktavas izmantojamās platības uzlabošanas iespējas, piemērojot dažādus, pasaules praksē pazīstamus, uzglabāšanas veidus palešu un sīkpreču uzglabāšanai. Otrajā daļā tiek veikts mazumtirdzniecības noliktavas darbības analīze un izman tojamās platības novērtējums augļu, dārzeņu un sīkpreču uzglabāšanas zonā. Tāpat tiek novērtēta tehnikas pārvietošanās loģika lēna apgrozījuma preču noliktavā. Trešajā daļā autors sniedz piedāvājumu procesu, uzglabāšanas vietu un izmantojamās platības uzlabošanai mazumtirdzniecības noliktavās. Diplomprojekta beigās apkopoti secinājumi, kas radušies pētījuma rezultātā. Autors sniedz pamatotus priekšlikumus procesu un uzglabāšanas vietu efektīvākai izmantošanai, kas izriet no pētīta un analizētā materiāla. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 72 lappuses. Pētījumā iekļautas 20 tabulas, 44 attēli un 20 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi noliktavas, noliktavas procesi, uzglabāšanas veidi, noliktavas platības optimāla izmantošana
Atslēgas vārdi angļu valodā warehouses, warehouse processes, storage types, storage space utilization
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2015 20:54:44