Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Loģistikas procesu pilnveidošana pārtikas mazumtirdzniecības noliktavās”
Title in English “Improvement of Logistics Processes in Food Retail Warehouses”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor D.Solovjovs
Reviewer Lekt. A.Starčenko
Abstract Diplomprojekta autors, Kirils Golovanovs, izstrādāja darbu, kura temats ir „Loģistikas procesu pilnveidošana pārtikas mazumtirdzniecības noliktavās”. Darba zinātniskais vadītājs - Dr.oec., asoc.prof. D.Solovjovs. Diplomprojekta mērķis ir, pamatojoties uz veikto analīzi par noliktavas procesiem un uzglabāšanas veidiem, izstrādāt priekšlikumus noliktavas procesu un izmantojamās platības pilnveidošanai pārtikas mazumtirdzniecības noliktavās. Diplomprojekta pirmajā daļā autors veicis uzglabāšanas nozares analīzi, izpētījis noliktavas procesus un noliktavas izmantojamās platības uzlabošanas iespējas, piemērojot dažādus, pasaules praksē pazīstamus, uzglabāšanas veidus palešu un sīkpreču uzglabāšanai. Otrajā daļā tiek veikts mazumtirdzniecības noliktavas darbības analīze un izman tojamās platības novērtējums augļu, dārzeņu un sīkpreču uzglabāšanas zonā. Tāpat tiek novērtēta tehnikas pārvietošanās loģika lēna apgrozījuma preču noliktavā. Trešajā daļā autors sniedz piedāvājumu procesu, uzglabāšanas vietu un izmantojamās platības uzlabošanai mazumtirdzniecības noliktavās. Diplomprojekta beigās apkopoti secinājumi, kas radušies pētījuma rezultātā. Autors sniedz pamatotus priekšlikumus procesu un uzglabāšanas vietu efektīvākai izmantošanai, kas izriet no pētīta un analizētā materiāla. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 72 lappuses. Pētījumā iekļautas 20 tabulas, 44 attēli un 20 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords noliktavas, noliktavas procesi, uzglabāšanas veidi, noliktavas platības optimāla izmantošana
Keywords in English warehouses, warehouse processes, storage types, storage space utilization
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.12.2015 20:54:44