Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Investīciju klimats un to ietekme uz atsevišķu Baltijas reģionu attīstību "
Nosaukums angļu valodā "Investment climate and its influence on definite Baltic region development"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., prof. N. Lāce
Recenzents Dr. oec., asoc. prof. I. Judrupa
Anotācija Maģistra darba tēma: „Investīciju klimats un to ietekme uz atsevišķu Baltijas reģionu attīstību”. Maģistra darba mērķis bija noteikt investīciju iespēju pievilcīgumu Baltijas valstīs, pamatojoties uz makroekonomiskās situācijas rādītājiem, kā arī Pasaules Bankas projekta „Doing Business: Ease of Doing Business Rank” reitingu analīzes rezultātiem. Maģistra darbs strukturāli tika veidot no trīs daļām. Pirmajā – teorētiskajā daļā, pamatojoties uz literatūras avotiem, tika izpētīti investīciju būtības un investīciju vides ietekmējošo faktoru teorētiskie aspekti. Otrajā – analītiskā daļā tika veikts investīciju ietekmes novērtējums Baltijas valstu ekonomiskā attīstībā, un pamatojoties uz šiem rezultātiem, tika izteiktas prognozes. Trešajā – pētījuma daļā tika veikta investīciju iespēju un analīze Baltijas valstīs, pamatojoties uz „Doing Business: Ease of Doing Business Rank” reitingu analīzes rezultātiem. Šajā nodaļā tika pētīti un analizēti statistikas dati par investīciju iespējām Baltijas valstīs. Pētījumā izmatotās metodes: 1. Vispār teorētiskā pētīšanas metode – investīciju speciālās un zinātniskās literatūras analīze. 2. Monogrāfiskā pētīšanas metode – investīciju detalizēta izpēte, apkopojot informāciju un pamatojoties uz daudzveidīgas literatūras aprakstu, raksturojot ne vien parādību pašreizējo stāvokli, bet arī to, kādas pārmaiņas notikušas laika gaitā. 3. Ekonomiskās un statistiskās pētīšanas metode – datu grafiskā attēlošana ļauj konstatēt investīciju sakarību esamību, kā arī atklāt šīs sakarības raksturu un formu. Maģistra darba sagatavošanai tika izmantota speciālā ekonomiskā literatūra, kas veltīta investīciju iespēju pētīšanai, kā arī Baltijas valstu likumdošanas un normatīvie akti un statistikas rādītāji. Darba apjoms veido 81 lappuse. Darbā ir izmantoti 14 attēli un 33 tabulas. Maģistra darba sastādīšanai ir izmantoti 85 bibliogrāfijas avoti.
Atslēgas vārdi Investīciju ietekmes novērtējums Baltijas valstu ekonomiskā attīstībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Investment impact assessment on the economic development of the Baltic States
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2015 19:18:21