Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Investīciju klimats un to ietekme uz atsevišķu Baltijas reģionu attīstību "
Title in English "Investment climate and its influence on definite Baltic region development"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr. oec., prof. N. Lāce
Reviewer Dr. oec., asoc. prof. I. Judrupa
Abstract Maģistra darba tēma: „Investīciju klimats un to ietekme uz atsevišķu Baltijas reģionu attīstību”. Maģistra darba mērķis bija noteikt investīciju iespēju pievilcīgumu Baltijas valstīs, pamatojoties uz makroekonomiskās situācijas rādītājiem, kā arī Pasaules Bankas projekta „Doing Business: Ease of Doing Business Rank” reitingu analīzes rezultātiem. Maģistra darbs strukturāli tika veidot no trīs daļām. Pirmajā – teorētiskajā daļā, pamatojoties uz literatūras avotiem, tika izpētīti investīciju būtības un investīciju vides ietekmējošo faktoru teorētiskie aspekti. Otrajā – analītiskā daļā tika veikts investīciju ietekmes novērtējums Baltijas valstu ekonomiskā attīstībā, un pamatojoties uz šiem rezultātiem, tika izteiktas prognozes. Trešajā – pētījuma daļā tika veikta investīciju iespēju un analīze Baltijas valstīs, pamatojoties uz „Doing Business: Ease of Doing Business Rank” reitingu analīzes rezultātiem. Šajā nodaļā tika pētīti un analizēti statistikas dati par investīciju iespējām Baltijas valstīs. Pētījumā izmatotās metodes: 1. Vispār teorētiskā pētīšanas metode – investīciju speciālās un zinātniskās literatūras analīze. 2. Monogrāfiskā pētīšanas metode – investīciju detalizēta izpēte, apkopojot informāciju un pamatojoties uz daudzveidīgas literatūras aprakstu, raksturojot ne vien parādību pašreizējo stāvokli, bet arī to, kādas pārmaiņas notikušas laika gaitā. 3. Ekonomiskās un statistiskās pētīšanas metode – datu grafiskā attēlošana ļauj konstatēt investīciju sakarību esamību, kā arī atklāt šīs sakarības raksturu un formu. Maģistra darba sagatavošanai tika izmantota speciālā ekonomiskā literatūra, kas veltīta investīciju iespēju pētīšanai, kā arī Baltijas valstu likumdošanas un normatīvie akti un statistikas rādītāji. Darba apjoms veido 81 lappuse. Darbā ir izmantoti 14 attēli un 33 tabulas. Maģistra darba sastādīšanai ir izmantoti 85 bibliogrāfijas avoti.
Keywords Investīciju ietekmes novērtējums Baltijas valstu ekonomiskā attīstībā
Keywords in English Investment impact assessment on the economic development of the Baltic States
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.12.2015 19:18:21