Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Pārrobežu e-komercijas attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Development of Cross-border E-commerce in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Ozoliņa
Recenzents Doc. I.Pucens
Anotācija Maģistra darbu „Pārrobežu e-komercijas attīstība Latvijā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi Laura Mozule. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz identificēto pārrobežu e-komercijas šķēršļu analīzi un pārrobežu e-komercijas attīstības iespēju novērtējumu, sniegt priekšlikumus pārrobežu e-komercijas veicināšanai Latvijā. Pirmajā nodaļā tiek raksturots e-komercijas jēdziens un attīstība kopumā, tiek izklāstīti ieguvumi un e-komercijas sniegtās iespējas, kā arī paustas galvenās e-komercijas pamatnostādnes Eiropas Savienībā un Latvijā. Otrajā nodaļā tiek raksturotas gan iekšzemes, gan pārrobežu e-komercijas tendences Eiropas Savienībā un Latvijā. Nodaļas ietvaros tiek sniegts Ekonomikas ministrijas un uzņēmēju viedoklis par pārrobežu e-komercijas attīstību un nozīmīgākajiem šķēršļiem, kuri kavē uzņēmēju iesaistīšanos pārrobežu e-komercijā. Trešajā nodaļā tiek sniegti un raksturoti daži priekšlikumi Latvijas valsts institūcijām, galvenokārt, Ekonomikas ministrijai, un uzņēmējiem, lai uzlabotu situāciju pārrobežu e-komercijas jomā Latvijā. Pētījuma laikā tiek secināts, ka problēmas saistībā ar efektīvām piegādes sistēmām, ģeogrāfisko bloķēšanu, autortiesību regulējuma nepilnībām, vienotu tiesisko regulējumu, atšķirīgām nodokļu likmēm, patērētāju tiesību aizsardzību un elektronisko maksājumu sistēmām ir jārisina Eiropas Savienības mērogā, pilnveidojot normatīvo regulējumu – regulas un direktīvas. Savukārt problēmas saistībā ar uzņēmumiem pieejamo informāciju, valsts atbalstu, speciālistu kompetenci, finansējumu un tehnoloģiskajiem risinājumiem uzņēmuma iekšienē ir iespējams samazināt vai pilnībā novērst, veicinot ciešu un abpusēji izdevīgu sadarbību starp valsts institūcijām un uzņēmumiem, kā arī uzņēmējiem īstenojot pašiniciatīvu. Maģistra darba apjoms ir 76 lpp., kur ir iekļautas 5 tabulas, 20 attēli, 2 pielikumi uz 8 lpp. un 59 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi E-komercija, e-komercijas attīstības tendences, e-komercijas šķēršļi
Atslēgas vārdi angļu valodā E-commerce, e-commerce trends, e-commerce obstacles
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2015 14:14:12