Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Pārrobežu e-komercijas attīstība Latvijā”
Title in English “Development of Cross-border E-commerce in Latvia”
Author Laura Mozule
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V.Ozoliņa
Reviewer Doc. I.Pucens
Abstract Maģistra darbu „Pārrobežu e-komercijas attīstība Latvijā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi Laura Mozule. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz identificēto pārrobežu e-komercijas šķēršļu analīzi un pārrobežu e-komercijas attīstības iespēju novērtējumu, sniegt priekšlikumus pārrobežu e-komercijas veicināšanai Latvijā. Pirmajā nodaļā tiek raksturots e-komercijas jēdziens un attīstība kopumā, tiek izklāstīti ieguvumi un e-komercijas sniegtās iespējas, kā arī paustas galvenās e-komercijas pamatnostādnes Eiropas Savienībā un Latvijā. Otrajā nodaļā tiek raksturotas gan iekšzemes, gan pārrobežu e-komercijas tendences Eiropas Savienībā un Latvijā. Nodaļas ietvaros tiek sniegts Ekonomikas ministrijas un uzņēmēju viedoklis par pārrobežu e-komercijas attīstību un nozīmīgākajiem šķēršļiem, kuri kavē uzņēmēju iesaistīšanos pārrobežu e-komercijā. Trešajā nodaļā tiek sniegti un raksturoti daži priekšlikumi Latvijas valsts institūcijām, galvenokārt, Ekonomikas ministrijai, un uzņēmējiem, lai uzlabotu situāciju pārrobežu e-komercijas jomā Latvijā. Pētījuma laikā tiek secināts, ka problēmas saistībā ar efektīvām piegādes sistēmām, ģeogrāfisko bloķēšanu, autortiesību regulējuma nepilnībām, vienotu tiesisko regulējumu, atšķirīgām nodokļu likmēm, patērētāju tiesību aizsardzību un elektronisko maksājumu sistēmām ir jārisina Eiropas Savienības mērogā, pilnveidojot normatīvo regulējumu – regulas un direktīvas. Savukārt problēmas saistībā ar uzņēmumiem pieejamo informāciju, valsts atbalstu, speciālistu kompetenci, finansējumu un tehnoloģiskajiem risinājumiem uzņēmuma iekšienē ir iespējams samazināt vai pilnībā novērst, veicinot ciešu un abpusēji izdevīgu sadarbību starp valsts institūcijām un uzņēmumiem, kā arī uzņēmējiem īstenojot pašiniciatīvu. Maģistra darba apjoms ir 76 lpp., kur ir iekļautas 5 tabulas, 20 attēli, 2 pielikumi uz 8 lpp. un 59 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Keywords E-komercija, e-komercijas attīstības tendences, e-komercijas šķēršļi
Keywords in English E-commerce, e-commerce trends, e-commerce obstacles
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.12.2015 14:14:12