Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Digitalizēto pakalpojumu stratēģijas izstrāde banku starptautiskās darbības pilnveidošanai”
Nosaukums angļu valodā “Developing a Strategy of Digitized Services to Improve International Activities of Banks”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents Lekt. N.Rudzītis
Anotācija Maģistra darbu “Digitalizēto pakalpojumu stratēģijas izstrāde banku starptautiskās darbības pilnveidošanai” maģistra profesionāla grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Evija Kliedere. Globalizācijas un dažādu ierobežojumu atcelšanas dēļ, finanšu nozare ir pakļauta būtiskām pārmaiņām attiecībā uz veidu, kā tiek nodrošināti un piegādāti pakalpojumi. Klienti arvien biežāk izvēlas pakalpojumus saņemt attālināti, kas ir ērtāk un ātrāk, taču lielākā daļa Eiropas banku nav tam īsti gatavas. 90% Eiropas banku pakalpojumu digitalizācijā iegulda mazāk par 0,5% no kopējām izmaksām, digitalizējot 20-40% banku procesus. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt digitalizēto pakalpojumu stratēģiju banku starptautiskās darbības pilnveidošanai, pamatojoties uz teorētisko un praktisko pētījumu rezultātiem. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek analizēts digitalizācijas un stratēģijas jēdziens, kā arī pētīts digitalizēto pakalpojumu attīstības process. Tāpat tiek analizēti digitalizēto finanšu pakalpojumu izplatīšanas kanāli un izvēlēts piemērotākais digitalizēto pakalpojumu nodrošināšanā. Otrajā nodaļā tiek analizēta Baltijas valstu pieredze digitalizēto pakalpojumu nodrošināšanā, un globalizācijas procesu iezīmes banku sektorā, kā arī digitalizēto pakalpojumu priekšrocības un trūkumi. Savukārt trešajā nodaļā tiek veikts Latvijas komercbanku izvērtējums, un izstrādāta digitalizēto pakalpojumu stratēģija bankas starptautiskās darbības pilnveidei, pamatojoties uz starptautisko korporatīvo bankas klientu vajadzību izzināšanu. Maģistra darba apjoms ir 102 lpp., kur iekļautas 24 tabulas, 35 attēli, 10 pielikumi uz 27 lpp. un 100 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi pakalpojumu digitalizācija, banku sektors, internetbanka, stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā service digitization, banking sector, Internet banking, strategy
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2015 11:26:40