Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Digitalizēto pakalpojumu stratēģijas izstrāde banku starptautiskās darbības pilnveidošanai”
Title in English “Developing a Strategy of Digitized Services to Improve International Activities of Banks”
Author Evija Kliedere
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Jurgelāne
Reviewer Lekt. N.Rudzītis
Abstract Maģistra darbu “Digitalizēto pakalpojumu stratēģijas izstrāde banku starptautiskās darbības pilnveidošanai” maģistra profesionāla grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Evija Kliedere. Globalizācijas un dažādu ierobežojumu atcelšanas dēļ, finanšu nozare ir pakļauta būtiskām pārmaiņām attiecībā uz veidu, kā tiek nodrošināti un piegādāti pakalpojumi. Klienti arvien biežāk izvēlas pakalpojumus saņemt attālināti, kas ir ērtāk un ātrāk, taču lielākā daļa Eiropas banku nav tam īsti gatavas. 90% Eiropas banku pakalpojumu digitalizācijā iegulda mazāk par 0,5% no kopējām izmaksām, digitalizējot 20-40% banku procesus. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt digitalizēto pakalpojumu stratēģiju banku starptautiskās darbības pilnveidošanai, pamatojoties uz teorētisko un praktisko pētījumu rezultātiem. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek analizēts digitalizācijas un stratēģijas jēdziens, kā arī pētīts digitalizēto pakalpojumu attīstības process. Tāpat tiek analizēti digitalizēto finanšu pakalpojumu izplatīšanas kanāli un izvēlēts piemērotākais digitalizēto pakalpojumu nodrošināšanā. Otrajā nodaļā tiek analizēta Baltijas valstu pieredze digitalizēto pakalpojumu nodrošināšanā, un globalizācijas procesu iezīmes banku sektorā, kā arī digitalizēto pakalpojumu priekšrocības un trūkumi. Savukārt trešajā nodaļā tiek veikts Latvijas komercbanku izvērtējums, un izstrādāta digitalizēto pakalpojumu stratēģija bankas starptautiskās darbības pilnveidei, pamatojoties uz starptautisko korporatīvo bankas klientu vajadzību izzināšanu. Maģistra darba apjoms ir 102 lpp., kur iekļautas 24 tabulas, 35 attēli, 10 pielikumi uz 27 lpp. un 100 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Keywords pakalpojumu digitalizācija, banku sektors, internetbanka, stratēģija
Keywords in English service digitization, banking sector, Internet banking, strategy
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.12.2015 11:26:40