Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas sociālo uzņēmumu attīstības iespējas Eiropā”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Development of Latvian Social Enterprises in Europe”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents Doc. V.Ozoliņa
Anotācija Maģistra darbu “Latvijas sociālo uzņēmumu attīstības iespējas Eiropā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Danuta Jasmane. Pētījuma mērķis ir pētīt un analizēt Latvijas un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības vidi, lai izstrādātu Latvijā dibināto sociālo uzņēmumu attīstības iespēju modeli Eiropas tirgum. Darba pirmās nodaļas pirmajā apakšnodaļā tiek analizēta uzņēmējdarbības vide Latvijā par 2008. līdz 2015. gada periodu, otrajā un trešajā apakšnodaļā tiek raksturota sociālās uzņēmējdarbības vide Latvijā un Eiropā, norādot sociālo uzņēmumu formas, skaitu, pastāvošos atbalsta mehānismus un labās prakses piemērus no Eiropas valstīm. Darba otrās nodaļas pirmajā apakšnodaļā tiek analizēta piecu sociālo uzņēmumu darbība un finanšu rādītāji un salīdzināti ar Latvijas un citu valstu vidējiem rādītājiem. Otrajā apakšnodaļā tiek apkopota sociālo uzņēmumu anketēšanas rezultāti un analizētas šo uzņēmumu vadības atbildes uz 36 jautājumiem par sociālā uzņēmuma identificēšanu, nodarbinātību, finanšu rādītājiem, sadarbību ar citiem sociālajiem uzņēmumiem, ilgtspēju un attīstību. Trešajā nodaļā darba autore izstrādājusi SVID matricu sociālo uzņēmumu attīstības iespējām Latvijā un Eiropā, kas balstīta uz trim sociālās uzņēmējdarbības ekspertu intervijām. Ir noteikta Latvijas sociālo uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas stratēģija un nepieciešamā vide, lai to sasniegtu. Ir izstrādāts Latvijas sociālo uzņēmumu attīstību iespēju modelis ar ieinteresēto pušu funkcijām un diviem attīstības scenārijiem ieiešanai Eiropas tirgū. Viens no scenārijiem ir eksporta mērķtiecīga palielināšana par 20% un otrs – sociālās franšīzes modeļa izstrāde. Darba autore novērtē izstrādātā modeļa ekonomisko un sociālo ieguvumu sociālajiem uzņēmumiem un valstij, ņemot vērā tās ieguldījumu šo uzņēmumu atbalstīšanai. Maģistra darba apjoms ir 89 lpp., kur ir iekļautas 12 tabulas, 32 attēli, 14 formulas, 11 pielikumi uz 25 lpp. un 82 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi Sociālā uzņēmējdarbība, sociālie uzņēmumi, eksports, sociālās franšīzes, attīstību iespēju modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Social entrepreneurship, social enterprises, export, social franchising, model of development potentialities
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2015 11:04:04