Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas sociālo uzņēmumu attīstības iespējas Eiropā”
Title in English “Opportunities for Development of Latvian Social Enterprises in Europe”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Jurgelāne
Reviewer Doc. V.Ozoliņa
Abstract Maģistra darbu “Latvijas sociālo uzņēmumu attīstības iespējas Eiropā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Danuta Jasmane. Pētījuma mērķis ir pētīt un analizēt Latvijas un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības vidi, lai izstrādātu Latvijā dibināto sociālo uzņēmumu attīstības iespēju modeli Eiropas tirgum. Darba pirmās nodaļas pirmajā apakšnodaļā tiek analizēta uzņēmējdarbības vide Latvijā par 2008. līdz 2015. gada periodu, otrajā un trešajā apakšnodaļā tiek raksturota sociālās uzņēmējdarbības vide Latvijā un Eiropā, norādot sociālo uzņēmumu formas, skaitu, pastāvošos atbalsta mehānismus un labās prakses piemērus no Eiropas valstīm. Darba otrās nodaļas pirmajā apakšnodaļā tiek analizēta piecu sociālo uzņēmumu darbība un finanšu rādītāji un salīdzināti ar Latvijas un citu valstu vidējiem rādītājiem. Otrajā apakšnodaļā tiek apkopota sociālo uzņēmumu anketēšanas rezultāti un analizētas šo uzņēmumu vadības atbildes uz 36 jautājumiem par sociālā uzņēmuma identificēšanu, nodarbinātību, finanšu rādītājiem, sadarbību ar citiem sociālajiem uzņēmumiem, ilgtspēju un attīstību. Trešajā nodaļā darba autore izstrādājusi SVID matricu sociālo uzņēmumu attīstības iespējām Latvijā un Eiropā, kas balstīta uz trim sociālās uzņēmējdarbības ekspertu intervijām. Ir noteikta Latvijas sociālo uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas stratēģija un nepieciešamā vide, lai to sasniegtu. Ir izstrādāts Latvijas sociālo uzņēmumu attīstību iespēju modelis ar ieinteresēto pušu funkcijām un diviem attīstības scenārijiem ieiešanai Eiropas tirgū. Viens no scenārijiem ir eksporta mērķtiecīga palielināšana par 20% un otrs – sociālās franšīzes modeļa izstrāde. Darba autore novērtē izstrādātā modeļa ekonomisko un sociālo ieguvumu sociālajiem uzņēmumiem un valstij, ņemot vērā tās ieguldījumu šo uzņēmumu atbalstīšanai. Maģistra darba apjoms ir 89 lpp., kur ir iekļautas 12 tabulas, 32 attēli, 14 formulas, 11 pielikumi uz 25 lpp. un 82 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Keywords Sociālā uzņēmējdarbība, sociālie uzņēmumi, eksports, sociālās franšīzes, attīstību iespēju modelis
Keywords in English Social entrepreneurship, social enterprises, export, social franchising, model of development potentialities
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.12.2015 11:04:04