Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Pret Krieviju vērstās sankcijas kā Latvijas pārtikas nozares ietekmējošs faktors”
Nosaukums angļu valodā “Sanctions Directed against Russia as a Influences Factor of Food Industry of Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents Doc. O.Bogdanova
Anotācija Diplomdarba autore Linda Maseļune izstrādāja darbu, kura temats ir „Pret Krieviju vērstās sankcijas kā Latvijas pārtikas nozares ietekmējošs faktors”. Diplomdarba mērķis ir novērtēt pret Krieviju vērsto sankciju ietekmi uz Latvijas pārtikas nozares attīstību, lai izteiktu priekšlikumus Latvijas pārtikas nozares attīstības pilnveidošanai. Ievadā izskaidrota diplomdarba tēmas aktualitāte, nozīme. Izskaidrots darba mērķis, norādīti darba mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi un izmantotās pētniecības metodes. Pirmajā nodaļā ietverts ekonomisko sankciju un to pielietojuma raksturojums. Otrajā nodaļā izanalizētas pret Krieviju vērstās sankcijas, to ietekmējošie faktori un no tām izrietošās sekas, savukārt trešajā nodaļā ir izpētīta pret Krieviju vērsto sankciju ietekme uz Latvijas pārtikas nozari. Nobeigumā darba autore ir sniegusi secinājumus un priekšlikumus turpmākai Latvijas pārtikas nozares attīstībai. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 80 lappuse. Tajā ir iekļauti 12 attēli, 9 tabulas un 3 pielikumi uz 7 lappusēm. Darbā izmantotas 79 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Ekonomiskās sankcijas, pārtikas nozares attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic sanctions, food industry improvement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2015 10:18:39