Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Pret Krieviju vērstās sankcijas kā Latvijas pārtikas nozares ietekmējošs faktors”
Title in English “Sanctions Directed against Russia as a Influences Factor of Food Industry of Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Jurgelāne
Reviewer Doc. O.Bogdanova
Abstract Diplomdarba autore Linda Maseļune izstrādāja darbu, kura temats ir „Pret Krieviju vērstās sankcijas kā Latvijas pārtikas nozares ietekmējošs faktors”. Diplomdarba mērķis ir novērtēt pret Krieviju vērsto sankciju ietekmi uz Latvijas pārtikas nozares attīstību, lai izteiktu priekšlikumus Latvijas pārtikas nozares attīstības pilnveidošanai. Ievadā izskaidrota diplomdarba tēmas aktualitāte, nozīme. Izskaidrots darba mērķis, norādīti darba mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi un izmantotās pētniecības metodes. Pirmajā nodaļā ietverts ekonomisko sankciju un to pielietojuma raksturojums. Otrajā nodaļā izanalizētas pret Krieviju vērstās sankcijas, to ietekmējošie faktori un no tām izrietošās sekas, savukārt trešajā nodaļā ir izpētīta pret Krieviju vērsto sankciju ietekme uz Latvijas pārtikas nozari. Nobeigumā darba autore ir sniegusi secinājumus un priekšlikumus turpmākai Latvijas pārtikas nozares attīstībai. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 80 lappuse. Tajā ir iekļauti 12 attēli, 9 tabulas un 3 pielikumi uz 7 lappusēm. Darbā izmantotas 79 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Ekonomiskās sankcijas, pārtikas nozares attīstība
Keywords in English Economic sanctions, food industry improvement
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.12.2015 10:18:39