Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Muitas noliktavu izmantošanas iespējas kravu pārvadājumu organizēšanā”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities of Using Customs Warehouses in Freight Transport Management”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents Doc. P.Patļins
Anotācija Maģistra darbu „Muitas noliktavu izmantošanas iespējas kravu pārvadājumu organizēšanā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Marta Bukovska. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz pētījumā par muitas noliktavu nozīmi kravu pārvadājumu organizēšanā iegūtajiem rezultātiem, izstrādāt ieteikumus muitas noliktavu izmantošanas iespēju izvērtēšanai. Darbā izpētīta kravu pārvadājumu un muitas noliktavu būtība, sniedzot tos ietekmējošo teorētisko un juridisko aspektu aprakstu, un raksturoti kravu pārvadājumi Latvijā, izpētot transporta un uzglabāšanas nozares attīstības tendences un sniedzot loģistikas sektora konkurētspējas novērtējuma aprakstu. Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta pēc pieprasījuma sniegtajiem statistikas datiem, ir veikta muitas noliktavu izmantošanas Latvijā analīze. Darbā sniegts izvērtējums par muitas noliktavu nozīmi kravu pārvadājumu organizēšanā, kā arī ietverti darba autores izstrādātie ieteikumi muitas noliktavu izmantošanas iespēju izvērtēšanai. Pamatojoties uz veikto pētījumu, sniegti ieteikumi informatīvās kampaņas izstrādāšanai par muitas noliktavu izmantošanas iespējām. Balstoties uz aplūkoto teorētisko bāzi un veikto statistisko datu analīzi, tika izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi muitas noliktavu izmantošanas iespēju izvērtēšanai un informatīvās kampaņas izstrādāšanai par muitas noliktavu izmantošanas iespējām. Maģistra darba apjoms ir 121 lpp. un tajā ir iekļautas 10 tabulas, 25 attēli, 3 pielikumi uz 11 lpp. un 123 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma un projekta daļas.
Atslēgas vārdi muitas noliktavas, kravu pārvadājumi, pārvadājumu organizēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā customs warehouses, freight forwarding, transport management
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.12.2015 20:41:23