Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Muitas noliktavu izmantošanas iespējas kravu pārvadājumu organizēšanā”
Title in English “Possibilities of Using Customs Warehouses in Freight Transport Management”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor J.Kuškins
Reviewer Doc. P.Patļins
Abstract Maģistra darbu „Muitas noliktavu izmantošanas iespējas kravu pārvadājumu organizēšanā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Marta Bukovska. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz pētījumā par muitas noliktavu nozīmi kravu pārvadājumu organizēšanā iegūtajiem rezultātiem, izstrādāt ieteikumus muitas noliktavu izmantošanas iespēju izvērtēšanai. Darbā izpētīta kravu pārvadājumu un muitas noliktavu būtība, sniedzot tos ietekmējošo teorētisko un juridisko aspektu aprakstu, un raksturoti kravu pārvadājumi Latvijā, izpētot transporta un uzglabāšanas nozares attīstības tendences un sniedzot loģistikas sektora konkurētspējas novērtējuma aprakstu. Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta pēc pieprasījuma sniegtajiem statistikas datiem, ir veikta muitas noliktavu izmantošanas Latvijā analīze. Darbā sniegts izvērtējums par muitas noliktavu nozīmi kravu pārvadājumu organizēšanā, kā arī ietverti darba autores izstrādātie ieteikumi muitas noliktavu izmantošanas iespēju izvērtēšanai. Pamatojoties uz veikto pētījumu, sniegti ieteikumi informatīvās kampaņas izstrādāšanai par muitas noliktavu izmantošanas iespējām. Balstoties uz aplūkoto teorētisko bāzi un veikto statistisko datu analīzi, tika izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi muitas noliktavu izmantošanas iespēju izvērtēšanai un informatīvās kampaņas izstrādāšanai par muitas noliktavu izmantošanas iespējām. Maģistra darba apjoms ir 121 lpp. un tajā ir iekļautas 10 tabulas, 25 attēli, 3 pielikumi uz 11 lpp. un 123 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma un projekta daļas.
Keywords muitas noliktavas, kravu pārvadājumi, pārvadājumu organizēšana
Keywords in English customs warehouses, freight forwarding, transport management
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 09.12.2015 20:41:23