Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautisko piegādātāju izvērtēšana IT nozares uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation of International Suppliers of the IT Industry Companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents Doc. I.Pucens
Anotācija Maģistra darbu “Starptautisko piegādātāju izvērtēšana IT nozares uzņēmumos” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Laura Savko Starptautiskā tirdzniecība dod arvien lielākas iespējas preču izvēlē, padara tās lētākas, tāpēc IT nozarē strādājošie uzņēmumi meklē kontaktus un veido ilgtermiņa attiecības ar pārrobežu IT nozaru pārstāvjiem, ražotājiem un piegādātājiem. Starptautiskajās attiecībās svarīgākais ir izpildīt noteiktās pircēja prasības. Būtiska loma ir starptautisko piegādātāju izvēles procesam un regulārai sadarbības izvērtēšanai, pircējam konkrēti definējot nozīmīgākos piegādātāju izvēles kritērijus. Nekvalitatīvu starptautisko piegāžu rezultāts ietekmē uzņēmuma iekšējo vidi, rada papildu izmaksas, un mazina tālāko klientu apkalpošanas kvalitāti. Pirmajā daļā ir veikta IT nozares analīze un izvērtēta starptautisko piegādātāju nozīme IT nozares uzņēmumos. Autore ir arī apskatījusi piegādātāju izvērtēšanas procesa nozīmi uzņēmumos un piegādātāju izvērtēšanas metodes. Izvēloties iepriekš neizvērtētu un nepārbaudītu piegādātāju, pastāv risks, ka piegādes process var būt uzņēmumam neapmierinošs un ka tiek kavēta uzņēmējdarbības attīstība kopumā. Kā arī svarīgs faktors, lai starptautiskā piegāde būtu pēc iespējas sekmīgāka ir pasūtījumu procedūras ievērošana uzņēmuma ietvaros. Otrajā daļā ir veikta starptautisko piegāžu risku analīze IT nozares uzņēmumos, kā arī analizēti riski, kas saistīti ar starptautisko pasūtījumu procedūru neievērošanu. Trešajā daļā autore ir izstrādājusi piegādātāju izvērtēšanas algoritmu, iepriekš nosakot un iekļaujot IT nozares uzņēmumu svarīgākos piegādātāju izvērtēšanas kritērijus. Lai paaugstinātu piegādātāju izvērtēšanas efektivitāti, papildus autore ir izstrādājusi arī starptautisko pasūtījumu organizēšanas procedūru, kuru uzņēmuma darbiniekiem jāievēro veicot pasūtījumu. Apkopojot visas trīs nodaļas, autore ir izdarījusi secinājumus un izvirzījusi priekšlikumus, starptautisko piegādātāju izvēles procesu uzlabošanai, lai pilnveidotu IT nozares uzņēmumu darbību. Maģistra darba apjoms ir 80 lapaspuses, tajā ietveri 11 attēli, 21 tabula, 1 formula, 2 pielikumi un 38 bibliogrāfisko saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma.
Atslēgas vārdi Starptautiskās piegādes, piegādātāju izvērtēšana, starptautisko piegāžu riski
Atslēgas vārdi angļu valodā International delivery, supplier evaluation, international supply risks
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.12.2015 08:49:52