Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Starptautisko piegādātāju izvērtēšana IT nozares uzņēmumos”
Title in English “Evaluation of International Suppliers of the IT Industry Companies”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Jurgelāne
Reviewer Doc. I.Pucens
Abstract Maģistra darbu “Starptautisko piegādātāju izvērtēšana IT nozares uzņēmumos” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Laura Savko Starptautiskā tirdzniecība dod arvien lielākas iespējas preču izvēlē, padara tās lētākas, tāpēc IT nozarē strādājošie uzņēmumi meklē kontaktus un veido ilgtermiņa attiecības ar pārrobežu IT nozaru pārstāvjiem, ražotājiem un piegādātājiem. Starptautiskajās attiecībās svarīgākais ir izpildīt noteiktās pircēja prasības. Būtiska loma ir starptautisko piegādātāju izvēles procesam un regulārai sadarbības izvērtēšanai, pircējam konkrēti definējot nozīmīgākos piegādātāju izvēles kritērijus. Nekvalitatīvu starptautisko piegāžu rezultāts ietekmē uzņēmuma iekšējo vidi, rada papildu izmaksas, un mazina tālāko klientu apkalpošanas kvalitāti. Pirmajā daļā ir veikta IT nozares analīze un izvērtēta starptautisko piegādātāju nozīme IT nozares uzņēmumos. Autore ir arī apskatījusi piegādātāju izvērtēšanas procesa nozīmi uzņēmumos un piegādātāju izvērtēšanas metodes. Izvēloties iepriekš neizvērtētu un nepārbaudītu piegādātāju, pastāv risks, ka piegādes process var būt uzņēmumam neapmierinošs un ka tiek kavēta uzņēmējdarbības attīstība kopumā. Kā arī svarīgs faktors, lai starptautiskā piegāde būtu pēc iespējas sekmīgāka ir pasūtījumu procedūras ievērošana uzņēmuma ietvaros. Otrajā daļā ir veikta starptautisko piegāžu risku analīze IT nozares uzņēmumos, kā arī analizēti riski, kas saistīti ar starptautisko pasūtījumu procedūru neievērošanu. Trešajā daļā autore ir izstrādājusi piegādātāju izvērtēšanas algoritmu, iepriekš nosakot un iekļaujot IT nozares uzņēmumu svarīgākos piegādātāju izvērtēšanas kritērijus. Lai paaugstinātu piegādātāju izvērtēšanas efektivitāti, papildus autore ir izstrādājusi arī starptautisko pasūtījumu organizēšanas procedūru, kuru uzņēmuma darbiniekiem jāievēro veicot pasūtījumu. Apkopojot visas trīs nodaļas, autore ir izdarījusi secinājumus un izvirzījusi priekšlikumus, starptautisko piegādātāju izvēles procesu uzlabošanai, lai pilnveidotu IT nozares uzņēmumu darbību. Maģistra darba apjoms ir 80 lapaspuses, tajā ietveri 11 attēli, 21 tabula, 1 formula, 2 pielikumi un 38 bibliogrāfisko saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma.
Keywords Starptautiskās piegādes, piegādātāju izvērtēšana, starptautisko piegāžu riski
Keywords in English International delivery, supplier evaluation, international supply risks
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 09.12.2015 08:49:52