Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pirmsskolas izglītības iestāde Mežaparkā
Nosaukums angļu valodā Preschool Educational Institution in Mežaparks, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs J. Briņķis
Recenzents Lektors J. Pansovs
Anotācija Diplomdarbs - pirmsskolas izglītības iestāde Mežaparkā ir izstrādāts zemes gabalam 2,4 ha platībā starp Kokneses prospektu un Sudrabu Edžus ielu. Šobrīd teritorijā atrodas mazdārziņi un nekopta koku audze, kas vēsturiski nav mainījusies. Teritorija atrodas pirms Mežaparkam noteiktās valsts pilsētbūvniecības pieminekļa robežas. Zemes gabalam piešķirta apbūves ar apstādījumiem atļautā plānotā izmantošana, kas paredz pirmsskolas izglītības izvietošanu. Darba mērķis ir izstrādāt pirmsskolas izglītības iestādes projektu Mežaparka teritorijā, radot funkcionālu, estētisku un sakārtotu vidi, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Papildus atrisinot šobrīd esošo pirmsskolas izglītības iestāžu trūkumu un rindas uz esošajām iestādēm konkrētājā teritorijā. Projekta koncepcijas pamatā ir radīt tieši bērniem pievilcīgu dzīvojamo vidi, kurā pilnvērtīgi darboties un izzināt apkārtni. Ēkas arhitektūru saistot ar dabu, kas ir svarīgs faktors Mežaparka kopējā apbūves ansamblī, kas tiek uzskatīts par pirmo dārzu pilsētu Eiropā. Tādējādi bērnudārza teritorijā liekot uzsvaru uz plašu rekreācijas teritoriju ar dārzu, kur bērniem izpausties. Savukārt ēkas apjomu veidojot kompaktu un funkcionālu, integrējot to apkārtējā apbūvē. Darba teorētiskajā daļā tiek analizēts gruntsgabala novietnes konteksts un vēsture, apskatīti veiksmīgākie pasaules un vietēji pirmsskolas izglītības iestāžu piemēri. Kā arī analizēti konkrētajā teritorijā apbūvi regulējoši normatīvie akti, kas sniedz pamatu projekta telpiskajai un idejiskajai koncepcijai. Darbs satāv no 40 lapām, 40 attēliem un 12 pielikumiem.
Atslēgas vārdi bērnudārzs, aktivitātes, daba, rotaļu laukumi
Atslēgas vārdi angļu valodā kindergarten, activities, nature, playground
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 07.12.2015 10:34:53