Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Architect
Title of the study programm Architecture
Title in original language Pirmsskolas izglītības iestāde Mežaparkā
Title in English Preschool Educational Institution in Mežaparks, Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor J. Briņķis
Reviewer Lektors J. Pansovs
Abstract Diplomdarbs - pirmsskolas izglītības iestāde Mežaparkā ir izstrādāts zemes gabalam 2,4 ha platībā starp Kokneses prospektu un Sudrabu Edžus ielu. Šobrīd teritorijā atrodas mazdārziņi un nekopta koku audze, kas vēsturiski nav mainījusies. Teritorija atrodas pirms Mežaparkam noteiktās valsts pilsētbūvniecības pieminekļa robežas. Zemes gabalam piešķirta apbūves ar apstādījumiem atļautā plānotā izmantošana, kas paredz pirmsskolas izglītības izvietošanu. Darba mērķis ir izstrādāt pirmsskolas izglītības iestādes projektu Mežaparka teritorijā, radot funkcionālu, estētisku un sakārtotu vidi, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Papildus atrisinot šobrīd esošo pirmsskolas izglītības iestāžu trūkumu un rindas uz esošajām iestādēm konkrētājā teritorijā. Projekta koncepcijas pamatā ir radīt tieši bērniem pievilcīgu dzīvojamo vidi, kurā pilnvērtīgi darboties un izzināt apkārtni. Ēkas arhitektūru saistot ar dabu, kas ir svarīgs faktors Mežaparka kopējā apbūves ansamblī, kas tiek uzskatīts par pirmo dārzu pilsētu Eiropā. Tādējādi bērnudārza teritorijā liekot uzsvaru uz plašu rekreācijas teritoriju ar dārzu, kur bērniem izpausties. Savukārt ēkas apjomu veidojot kompaktu un funkcionālu, integrējot to apkārtējā apbūvē. Darba teorētiskajā daļā tiek analizēts gruntsgabala novietnes konteksts un vēsture, apskatīti veiksmīgākie pasaules un vietēji pirmsskolas izglītības iestāžu piemēri. Kā arī analizēti konkrētajā teritorijā apbūvi regulējoši normatīvie akti, kas sniedz pamatu projekta telpiskajai un idejiskajai koncepcijai. Darbs satāv no 40 lapām, 40 attēliem un 12 pielikumiem.
Keywords bērnudārzs, aktivitātes, daba, rotaļu laukumi
Keywords in English kindergarten, activities, nature, playground
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 07.12.2015 10:34:53