Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Bezatlikumu integrētu būvniecības projektu realizācija
Nosaukums angļu valodā Lean Integrated Project Delivery in Construction Industry
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Gaļina Merkurjeva
Recenzents
Anotācija Šī maģistra darba autors ir „Ražošanas inženierzinību un vadības” studijas programmas students Edgars Vaivods. Darba zinātniskā vadītāja ir Prof., Dr. habil. sc. ing. Gaļina Merkurjeva. Maģistra darba tēma ir „Bezatlikuma integrētu būvniecības projektu realizācija”. Šī maģistra darba ietvaros ir aplūkotas tracionālas būvniecības projektu un integrētas būvniecības projektu realizācijas metodes izmantojot beaztilikuma būvniecības rīkus un paņēmienus. Papildus tiek aplūkots būvniecības procesa regulējums Latvijā, ilgtspējīga būvniecība un virtuālais dizains un būvniecība. Teorētiskajā darba daļā ir izmantoti literatūras avoti no 1994. gadam. Literatūras avoti kā grāmatas, raksti zinātniskajos žurnālos un konferenču materiālos tika iegūti izmantojot datubāzes kā ScienceDirect, Scopus, Academia, u.c. Kā arī citi internetā pieejamie materiāli ir izmantoi šajā darbā. Maģistra darba praktiskajā daļā ir aprakstīts Jēkabpils pilsētas projekta „Tilta pār Daugavu Jēkabpilī renovācija”, kur projektētājs bija AS „Ceļuprojekts”, būvuzņēmējs PS „LNK INDUSTRIES GROUP” un būvuzraudzību būvniecības procesā veica SIA „K-RDB”. Šī projekta realizācijas optimizācija tika veikta izmantojot bezatlikuma būvniecības rīkus un paņēmienus, kā arī autors piedāvā rekomendācijas tālāku būvniecības projektu veiksmīgai realizācijai. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā, un tā apjoms ir 102 lapaspuses. Darbs satur 39 attēlus, 12 tabulas un 2 pielikumus. Darbā ir ievietotas atsaucs uz 64 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Būvniecības projektu realizācijas metodes, Būvniecības projekta etapi, BIM, Ilgtspējīga būvniecība, Bezatilikuma būvniecība, Integrēta projekta realizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction project delivery methods, Construction project life-cycle, BIM, Sustainable construction, Lean construction, and integrated project delivery
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.07.2015 13:18:26