Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Bezatlikumu integrētu būvniecības projektu realizācija
Title in English Lean Integrated Project Delivery in Construction Industry
Department 02064 BALTECH Study Centre
Scientific advisor Gaļina Merkurjeva
Reviewer
Abstract Šī maģistra darba autors ir „Ražošanas inženierzinību un vadības” studijas programmas students Edgars Vaivods. Darba zinātniskā vadītāja ir Prof., Dr. habil. sc. ing. Gaļina Merkurjeva. Maģistra darba tēma ir „Bezatlikuma integrētu būvniecības projektu realizācija”. Šī maģistra darba ietvaros ir aplūkotas tracionālas būvniecības projektu un integrētas būvniecības projektu realizācijas metodes izmantojot beaztilikuma būvniecības rīkus un paņēmienus. Papildus tiek aplūkots būvniecības procesa regulējums Latvijā, ilgtspējīga būvniecība un virtuālais dizains un būvniecība. Teorētiskajā darba daļā ir izmantoti literatūras avoti no 1994. gadam. Literatūras avoti kā grāmatas, raksti zinātniskajos žurnālos un konferenču materiālos tika iegūti izmantojot datubāzes kā ScienceDirect, Scopus, Academia, u.c. Kā arī citi internetā pieejamie materiāli ir izmantoi šajā darbā. Maģistra darba praktiskajā daļā ir aprakstīts Jēkabpils pilsētas projekta „Tilta pār Daugavu Jēkabpilī renovācija”, kur projektētājs bija AS „Ceļuprojekts”, būvuzņēmējs PS „LNK INDUSTRIES GROUP” un būvuzraudzību būvniecības procesā veica SIA „K-RDB”. Šī projekta realizācijas optimizācija tika veikta izmantojot bezatlikuma būvniecības rīkus un paņēmienus, kā arī autors piedāvā rekomendācijas tālāku būvniecības projektu veiksmīgai realizācijai. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā, un tā apjoms ir 102 lapaspuses. Darbs satur 39 attēlus, 12 tabulas un 2 pielikumus. Darbā ir ievietotas atsaucs uz 64 literatūras avotiem.
Keywords Būvniecības projektu realizācijas metodes, Būvniecības projekta etapi, BIM, Ilgtspējīga būvniecība, Bezatilikuma būvniecība, Integrēta projekta realizācija
Keywords in English Construction project delivery methods, Construction project life-cycle, BIM, Sustainable construction, Lean construction, and integrated project delivery
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 02.07.2015 13:18:26