Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Elektrotehnisko materiālu ražošanas bāze Daugmalē"
Nosaukums angļu valodā "Electrical material production factory in Daugmale"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Jānis Ābele
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības inţenierzinātľu fakultātē, Materiālu un kostrukciju institūta būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Diplomprojekts sastāv no divām daļām: - inţenierprojekta daļa; - pētnieciskā daļa. Inţenierprojekta daļas tēma – elektrotehnisko materiālu raţošanas bāze Daugmalē. Projektējamā raţošanas angāra tipa ēka 120x40m sastāv no administratīvā bloka un raţošanas apjoma, kas atdalīti ar gāzbetona mūra sienu. Administratīvais bloks ir divos stāvos, kur 2. stāvā paredzēts izvietot biroja telpas, bet 1. stāvā strādnieku ģērbtuves un sanitārās telpas. Raţošanas telpās tiks raţoti metāla apgaismes balsti un citas metāla konstrukcijas. Raţošanas ēka tiks aprīkota ar diviem tilta celtľiem pa vienam katrā ēkas pusē ar kravnesību 5 tonnas. Ēkas raţošanas apjoms veidots no tērauda kolonnām uz kurām nobalstītas tērauda kopnes ar laidumu 20 metri. Par norobeţojošajām konstrukcijām kalpo „sendvič‖ tipa paneļi. Administratīvā bloka izmēri plānā ir 20 x 6 metri. Paskaidrojuma raksta apjoms ir 93 lapaspuses. Tajā iekļauti 31 attēls un 15 tabulas. Grafiskā daļa sastāv no divpadsmit A1 formāta rasējumiem. Bibliogrāfiskais saraksts satur 12 avotus. Pētnieciskās daļas tēma – augstsprieguma elektropārvades līniju balstu projektēšana. Pētnieciskajā daļā ir aprakstīti nosacījumi balstu projektēšanai, kā arī izpētītas piepūļu aprēķinu metodes. Tiek salīdzināta analītiskā metode ar trīsdimensionālo galīgo elementu metodi. Tiek apskatīta specializēta elektropārvades līniju balstu galīgo elementu aprēķina metode „TOWER‖. Salīdzinot abas metodes, tiek secināts, ka efektīvāka ir galīgo elementu metode, kas ļauj iegūt precīzākus rezultātus un ātrāku datu analīzi. Pētnieciskās daļas apjoms ir 49 lapaspuses. Tajā iekļauti 40 attēli un 8 tabulas. Bibliogrāfiskais saraksts satur 13 avotus.
Atslēgas vārdi Elektrotehnisko materiālu ražošanas bāze Daugmalē
Atslēgas vārdi angļu valodā Electrical material production factory in Daugmale
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2015 19:13:49