Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Elektrotehnisko materiālu ražošanas bāze Daugmalē"
Title in English "Electrical material production factory in Daugmale"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Aleksandrs Korjakins
Reviewer Jānis Ābele
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības inţenierzinātľu fakultātē, Materiālu un kostrukciju institūta būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Diplomprojekts sastāv no divām daļām: - inţenierprojekta daļa; - pētnieciskā daļa. Inţenierprojekta daļas tēma – elektrotehnisko materiālu raţošanas bāze Daugmalē. Projektējamā raţošanas angāra tipa ēka 120x40m sastāv no administratīvā bloka un raţošanas apjoma, kas atdalīti ar gāzbetona mūra sienu. Administratīvais bloks ir divos stāvos, kur 2. stāvā paredzēts izvietot biroja telpas, bet 1. stāvā strādnieku ģērbtuves un sanitārās telpas. Raţošanas telpās tiks raţoti metāla apgaismes balsti un citas metāla konstrukcijas. Raţošanas ēka tiks aprīkota ar diviem tilta celtľiem pa vienam katrā ēkas pusē ar kravnesību 5 tonnas. Ēkas raţošanas apjoms veidots no tērauda kolonnām uz kurām nobalstītas tērauda kopnes ar laidumu 20 metri. Par norobeţojošajām konstrukcijām kalpo „sendvič‖ tipa paneļi. Administratīvā bloka izmēri plānā ir 20 x 6 metri. Paskaidrojuma raksta apjoms ir 93 lapaspuses. Tajā iekļauti 31 attēls un 15 tabulas. Grafiskā daļa sastāv no divpadsmit A1 formāta rasējumiem. Bibliogrāfiskais saraksts satur 12 avotus. Pētnieciskās daļas tēma – augstsprieguma elektropārvades līniju balstu projektēšana. Pētnieciskajā daļā ir aprakstīti nosacījumi balstu projektēšanai, kā arī izpētītas piepūļu aprēķinu metodes. Tiek salīdzināta analītiskā metode ar trīsdimensionālo galīgo elementu metodi. Tiek apskatīta specializēta elektropārvades līniju balstu galīgo elementu aprēķina metode „TOWER‖. Salīdzinot abas metodes, tiek secināts, ka efektīvāka ir galīgo elementu metode, kas ļauj iegūt precīzākus rezultātus un ātrāku datu analīzi. Pētnieciskās daļas apjoms ir 49 lapaspuses. Tajā iekļauti 40 attēli un 8 tabulas. Bibliogrāfiskais saraksts satur 13 avotus.
Keywords Elektrotehnisko materiālu ražošanas bāze Daugmalē
Keywords in English Electrical material production factory in Daugmale
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 18.06.2015 19:13:49