Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Dabasgāzes patēriņa uzskaite mājsaimniecībām"
Nosaukums angļu valodā "Accounting of natural gas consumption for households"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Ināra Laube
Recenzents Ivars Platais
Anotācija Maģistra darbā tiek izskatītas un pamatotas tehniskās prasības dabasgāzes uzskaites iekārtu izvietojumam mājsaimniecībām. Sagatavoti priekšlikumi individuālās apbūves teritoriju perspektīvās gāzes apgādes plānojumu – gazifikācijas shēmu izstrādei, nodrošinot tehniski, ekonomiski pamatotu un ekspluatācijā drošu perspektīvās gāzes apgādes sistēmu. Teorētiskajā daļā secīgi sakārtotas un izvērtētas nepieciešamās darbības gazifikācijas shēmas izstrāde, izskatīti tehniskie nosacījumi i mājsaimniecību pievadu projektēšanai un izbūvei, dabasgāzes uzskaites mēraparātu novietnei, to darbības principi. Praktiskajā daļā ir veikts perspektīvās gāzes apgādes sistēmu salīdzinājums, mājsaimniecības pievadu salīdzinājums un rekomendētas konkrētas gāzes apgādes sistēmas optimālie darbības varianti. Darbā tiek izvērtētas individuālā apbūves rajona zemā spiediena un vidējā spiediena 100 mbar un 4 bar gāzes apgādes sistēmas. Tiek salīdzinātas kopējās orientējošās būvniecības izmaksas un noteikts ekonomiski izdevīgākais variants. Darbā tiek izvērtēti gāzesvadu pievadu tehniskie risinājumi - mājas stabilizatoru un mājas regulatora novietnei, paredzot komercuzskaites uzstādīšanu mājsaimniecībām, kā arī veikti gāzesvadu pievadu hidrauliskie aprēķini. Aprakstītas jaunas tehnoloģijas mājsaimniecību gāzes skaitītāju mēraparātu telemetrijai ar iespēju attālinātai datu nolasīšanai. Maģistra darba apjoms – 80 lpp., 34 attēli, 14 tabulas, 2 pielikumi. Darbā tika izmantoti 40 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Dabasgāzes patēriņa uzskaite mājsaimniecībām
Atslēgas vārdi angļu valodā Accounting of natural gas consumption for households
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2015 00:32:07