Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Dabasgāzes patēriņa uzskaite mājsaimniecībām"
Title in English "Accounting of natural gas consumption for households"
Author Romans Muraru
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Ināra Laube
Reviewer Ivars Platais
Abstract Maģistra darbā tiek izskatītas un pamatotas tehniskās prasības dabasgāzes uzskaites iekārtu izvietojumam mājsaimniecībām. Sagatavoti priekšlikumi individuālās apbūves teritoriju perspektīvās gāzes apgādes plānojumu – gazifikācijas shēmu izstrādei, nodrošinot tehniski, ekonomiski pamatotu un ekspluatācijā drošu perspektīvās gāzes apgādes sistēmu. Teorētiskajā daļā secīgi sakārtotas un izvērtētas nepieciešamās darbības gazifikācijas shēmas izstrāde, izskatīti tehniskie nosacījumi i mājsaimniecību pievadu projektēšanai un izbūvei, dabasgāzes uzskaites mēraparātu novietnei, to darbības principi. Praktiskajā daļā ir veikts perspektīvās gāzes apgādes sistēmu salīdzinājums, mājsaimniecības pievadu salīdzinājums un rekomendētas konkrētas gāzes apgādes sistēmas optimālie darbības varianti. Darbā tiek izvērtētas individuālā apbūves rajona zemā spiediena un vidējā spiediena 100 mbar un 4 bar gāzes apgādes sistēmas. Tiek salīdzinātas kopējās orientējošās būvniecības izmaksas un noteikts ekonomiski izdevīgākais variants. Darbā tiek izvērtēti gāzesvadu pievadu tehniskie risinājumi - mājas stabilizatoru un mājas regulatora novietnei, paredzot komercuzskaites uzstādīšanu mājsaimniecībām, kā arī veikti gāzesvadu pievadu hidrauliskie aprēķini. Aprakstītas jaunas tehnoloģijas mājsaimniecību gāzes skaitītāju mēraparātu telemetrijai ar iespēju attālinātai datu nolasīšanai. Maģistra darba apjoms – 80 lpp., 34 attēli, 14 tabulas, 2 pielikumi. Darbā tika izmantoti 40 literatūras avoti.
Keywords Dabasgāzes patēriņa uzskaite mājsaimniecībām
Keywords in English Accounting of natural gas consumption for households
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 17.06.2015 00:32:07