Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Ilgtspējas analīze mēbeļu projektēšanas procesā
Nosaukums angļu valodā Sustainability Analysis in the Furniture Designing Process
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle, Doc.Pēteris Kāpostiņš
Recenzents Dr.sc.ing. Jānis Mārciņš, Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas izpilddirektors
Anotācija Maģistra darba tēma ir Ilgtspējas analīze mēbeļu projektēšanas procesā un darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina tehnoloģiju institūta studente Baiba LUKAŠEVIČA. Pētījuma objekts ir mēbeļu izstrādājumi un to projektēšanas process, vērtējot tos no ilgtspējīgas attīstības viedokļa. Darba mērķis ir veicināt teorētisko nostādņu par produktu dzīves cikla un ilgtspējas analīzi integrēšanu projektēšanas praksē, pielietojot ekodizaina un dzīves cikla novērtēšanas metodes. Ekodizaina stratēģijas pielietotas, lai izstrādātu scenārijus ilgtspējīgu produktu veidošanai, bet dzīves cikla novērtējums veikts, lai noskaidrotu, kurā produkta dzīves cikla posmā rodas potenciāli lielākās ietekmes. Darba struktūru veido: 1. Teorētiskā daļa, kurā apskatīta literatūra par ilgtspējīgas attīstības konceptu, teorijām un metodēm ilgtspējīgas attīstības sasniegšanai, kā arī izvērtēts ilgtspējīgas attīstības potenciāls mēbeļu ražošanas nozarei Latvijā. 2. Pētnieciskā daļa, kurā doti priekšlikumi, kā ekodizaina un dzīves cikla novērtēšanas metodes pielietot mēbeļu projektēšanas procesā, veikta dzīves cikla scenāriju modelēšana vienam izstrādājumam, apkopoti inventarizācijas dati, izvēlētie scenāriji analizēti programmatūrā SimaPro un novērtētas izstrādājuma ietekmes uz vidi tā dzīves cikla laikā. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 65 lpp., t.sk., 3 tabulām, 20 attēliem un 6 pielikumiem. Darbā izmantoti 54 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīgu produktu dizains, ekodizains, mēbeļu projektēšana, dzīves cikla analīze, ilgtspējīga attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable product design, furniture design, ekodesign, life cycle assessment, Sustainable development
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2015 14:17:18