Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Ilgtspējas analīze mēbeļu projektēšanas procesā
Title in English Sustainability Analysis in the Furniture Designing Process
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle, Doc.Pēteris Kāpostiņš
Reviewer Dr.sc.ing. Jānis Mārciņš, Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas izpilddirektors
Abstract Maģistra darba tēma ir Ilgtspējas analīze mēbeļu projektēšanas procesā un darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina tehnoloģiju institūta studente Baiba LUKAŠEVIČA. Pētījuma objekts ir mēbeļu izstrādājumi un to projektēšanas process, vērtējot tos no ilgtspējīgas attīstības viedokļa. Darba mērķis ir veicināt teorētisko nostādņu par produktu dzīves cikla un ilgtspējas analīzi integrēšanu projektēšanas praksē, pielietojot ekodizaina un dzīves cikla novērtēšanas metodes. Ekodizaina stratēģijas pielietotas, lai izstrādātu scenārijus ilgtspējīgu produktu veidošanai, bet dzīves cikla novērtējums veikts, lai noskaidrotu, kurā produkta dzīves cikla posmā rodas potenciāli lielākās ietekmes. Darba struktūru veido: 1. Teorētiskā daļa, kurā apskatīta literatūra par ilgtspējīgas attīstības konceptu, teorijām un metodēm ilgtspējīgas attīstības sasniegšanai, kā arī izvērtēts ilgtspējīgas attīstības potenciāls mēbeļu ražošanas nozarei Latvijā. 2. Pētnieciskā daļa, kurā doti priekšlikumi, kā ekodizaina un dzīves cikla novērtēšanas metodes pielietot mēbeļu projektēšanas procesā, veikta dzīves cikla scenāriju modelēšana vienam izstrādājumam, apkopoti inventarizācijas dati, izvēlētie scenāriji analizēti programmatūrā SimaPro un novērtētas izstrādājuma ietekmes uz vidi tā dzīves cikla laikā. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 65 lpp., t.sk., 3 tabulām, 20 attēliem un 6 pielikumiem. Darbā izmantoti 54 literatūras avoti.
Keywords Ilgtspējīgu produktu dizains, ekodizains, mēbeļu projektēšana, dzīves cikla analīze, ilgtspējīga attīstība
Keywords in English Sustainable product design, furniture design, ekodesign, life cycle assessment, Sustainable development
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 16.06.2015 14:17:18