Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Pārvades un sadales tīklu elektroenerģijas zudumu samazināšanas pasākumu analīze".
Nosaukums angļu valodā "The analysis of the reduction of electricity losses in transmission and distribution networks".
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Anna Mutule
Recenzents Svetlana Guseva
Anotācija Elektroenerģija ir vienīgais produkciju veids, kuras pārvadīšanai no ražošanas vietām līdz elektroenerģijas patērētājiem neizmanto citus resursus. Pārvadot elektrisko enerģiju tiek patērēta daļa no pārvadāmās enerģijas. Elektroenerģijas zudumi ir nenovēršami. Pamatuzdevums ir noteikt to ekonomiski pamatotu līmeni. Elektroenerģijas zudumu samazināšana elektriskājos tīklos līdz šim līmenim ir viens no svarīgākajiem elektroenerģijas ekonomijas virzieniem. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta elektroenerģijas zudumu struktūra elektriskājos tīklos. Tehniskie jeb tehnoloģiskie elektroenerģijas zudumi tiek sadalīti un apskatīti sīkāk. Otrajā darba daļā tiek aprakstītas elektroenerģijas zudumu aprēķinu metodes. Trešajā daļā tiek apskatīti zudumu samazināšanas pasākumi, to struktūra, ka arī zudumu samazināšanas pasākumi ar augtāko prioritāti. Ceturtajā darba daļā tiek veikts koronas zudumu aprēķins 110 kV pārvades līnijās. Piektājā daļā tiek veikti elektroenerģijas un jaudas zudumu aprēķini ar dažādām metodēm. Darbs sastāv no ievada, četrām galvenajām daļām un secinājumiem. Darba kopapjoms 48 lappuses, 22 attēli, 9 tabulas, tajā ir atsauces uz 15 informācijas avotiem un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi tīkli zudumi elektroenerģija
Atslēgas vārdi angļu valodā energy loss grid
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2015 14:30:27