Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Pārvades un sadales tīklu elektroenerģijas zudumu samazināšanas pasākumu analīze".
Title in English "The analysis of the reduction of electricity losses in transmission and distribution networks".
Department 11000 Faculty of Power and Electrical Engineering
Scientific advisor Anna Mutule
Reviewer Svetlana Guseva
Abstract Elektroenerģija ir vienīgais produkciju veids, kuras pārvadīšanai no ražošanas vietām līdz elektroenerģijas patērētājiem neizmanto citus resursus. Pārvadot elektrisko enerģiju tiek patērēta daļa no pārvadāmās enerģijas. Elektroenerģijas zudumi ir nenovēršami. Pamatuzdevums ir noteikt to ekonomiski pamatotu līmeni. Elektroenerģijas zudumu samazināšana elektriskājos tīklos līdz šim līmenim ir viens no svarīgākajiem elektroenerģijas ekonomijas virzieniem. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta elektroenerģijas zudumu struktūra elektriskājos tīklos. Tehniskie jeb tehnoloģiskie elektroenerģijas zudumi tiek sadalīti un apskatīti sīkāk. Otrajā darba daļā tiek aprakstītas elektroenerģijas zudumu aprēķinu metodes. Trešajā daļā tiek apskatīti zudumu samazināšanas pasākumi, to struktūra, ka arī zudumu samazināšanas pasākumi ar augtāko prioritāti. Ceturtajā darba daļā tiek veikts koronas zudumu aprēķins 110 kV pārvades līnijās. Piektājā daļā tiek veikti elektroenerģijas un jaudas zudumu aprēķini ar dažādām metodēm. Darbs sastāv no ievada, četrām galvenajām daļām un secinājumiem. Darba kopapjoms 48 lappuses, 22 attēli, 9 tabulas, tajā ir atsauces uz 15 informācijas avotiem un 1 pielikums.
Keywords tīkli zudumi elektroenerģija
Keywords in English energy loss grid
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.06.2015 14:30:27