Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Pastāvīgo magnētu sinhronā ģeneratora maksimālās jaudas sekošanas algoritma izveide vēja iekārtām"
Nosaukums angļu valodā "Development of Maximum Power Tracking Algorithm of Permanent Magnet Syncrhronous Generator for Wind Turbines"
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Alvis Sokolovs
Recenzents Mihails Gorobecs
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts invertora vadības algoritma izveidei, ar kuru iespējams noņemt maksimālu jaudu no vēja turbīnas pie dažādiem griešanas ātrumiem. Darba teorētiskajā daļa tiek apskatīti vēja enerģijas pārveidošana, sinhronais ģenerators ar pastāvīgiem magnetiem un tā lauka orientēta vadība, un dots priekšstats par maksimālās jaudas sekošanas algoritmiem. Darba praktiskajā daļā ir prezentēts vēja iekārtas Simulink modelis, ar kuru tika pārbaudīti divi maksimālās jaudas sekošanas algoritmi un to efektivitāte. Aprakstīti galvenie modeļa bloki. Tika implementēts maksimālās jaudas sekošanas algoritms Texas Instruments mikrokontrollerī TMS320F28027F. Darbs sastāv no 65 lpp., 50 attēliem, 6 tabulām, 4 pielikumiem un 18 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Vēja turbīna, Maksimālās jaudas sekošana, Pastāvīgo magnētu sinhronais ģenerators
Atslēgas vārdi angļu valodā Wind turbine, Maximum power tracking, Permanent magnet synchronous generator
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2015 06:12:40