Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Lignocelulozes šķiedru procentuālā satura un priekšapstrādes tehnoloģiju ietekme uz kompozīta īpašībām
Nosaukums angļu valodā The Influence of Lignocellulosic Fibres Content and Pre-processing Technologies on Composite Properties
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle, Mg.sc.ing.Zane Zelča
Recenzents Dr.sc.ing. Edgars Kirilovs
Anotācija Maģistra darbs ir par kaņepju šķiedru apstrādi un tehnoloģiju ietekmi uz kompozītmateriālu īpašībām. Darbā galvenā uzmanība ir veltīta dabas šķiedru priekšapstrādes jaunām metodēm, ar mērķi uzlabot kompozītmateriālu mehāniskās un fizikālās īpašības. Darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko un eksperimentālo daļu, secinājumus, izmantotās literatūras sarakstu un pielikumus. Literatūras apskatā sniegta informācija par kaņepju šķiedrām, ķīmisko sastāvu un uzbūvi, fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, kaņepju šķiedrām pielietotām priekšapstrādēm. Metodiskajā daļā ir aprakstīti kompozītmateriālu izgatavošanas etapi un testēšanas metodes. Eksperimentālajā daļā ir salīdzināti un izpētīti iepriekšējo un šī gada veidotie kompozītmateriāli, kuru sastāvā ietilpst kaņepju šķiedru dažāda mas.% armējuma daudzums. Darba beigās doti secinājumi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 3 nodaļām. Darbs satur 20 tabulas un 48 attēlus. Maģistra darba apjoms ir 80 lapaspuses, darba izstrādei ir izmantoti 60 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi kaņepes šķiedras, kompozītmateriāls, lineāri zema blīvuma polietilēns (LLDPE), sola-gēla metode, fizikālās un mehāniskās īpašības
Atslēgas vārdi angļu valodā KEYWORDS: Hemp fibre, Composite, Linear Low Density Polietilen (LLDPE), Sol-gel Method, Physical and Mechanical properties.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2015 00:25:36