Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Lignocelulozes šķiedru procentuālā satura un priekšapstrādes tehnoloģiju ietekme uz kompozīta īpašībām
Title in English The Influence of Lignocellulosic Fibres Content and Pre-processing Technologies on Composite Properties
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle, Mg.sc.ing.Zane Zelča
Reviewer Dr.sc.ing. Edgars Kirilovs
Abstract Maģistra darbs ir par kaņepju šķiedru apstrādi un tehnoloģiju ietekmi uz kompozītmateriālu īpašībām. Darbā galvenā uzmanība ir veltīta dabas šķiedru priekšapstrādes jaunām metodēm, ar mērķi uzlabot kompozītmateriālu mehāniskās un fizikālās īpašības. Darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko un eksperimentālo daļu, secinājumus, izmantotās literatūras sarakstu un pielikumus. Literatūras apskatā sniegta informācija par kaņepju šķiedrām, ķīmisko sastāvu un uzbūvi, fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, kaņepju šķiedrām pielietotām priekšapstrādēm. Metodiskajā daļā ir aprakstīti kompozītmateriālu izgatavošanas etapi un testēšanas metodes. Eksperimentālajā daļā ir salīdzināti un izpētīti iepriekšējo un šī gada veidotie kompozītmateriāli, kuru sastāvā ietilpst kaņepju šķiedru dažāda mas.% armējuma daudzums. Darba beigās doti secinājumi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 3 nodaļām. Darbs satur 20 tabulas un 48 attēlus. Maģistra darba apjoms ir 80 lapaspuses, darba izstrādei ir izmantoti 60 literatūras avoti.
Keywords kaņepes šķiedras, kompozītmateriāls, lineāri zema blīvuma polietilēns (LLDPE), sola-gēla metode, fizikālās un mehāniskās īpašības
Keywords in English KEYWORDS: Hemp fibre, Composite, Linear Low Density Polietilen (LLDPE), Sol-gel Method, Physical and Mechanical properties.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.06.2015 00:25:36