Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Ārējo polietilēna gāzesvadu aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem
Nosaukums angļu valodā Protection of Polyethyelene Gas Pipelines Against Mechanical Destruction
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs I.Laube
Recenzents E.Dzelzītis
Anotācija Bakalaura darbs „Ārējo polietilēna gāzesvadu aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem” veltīts ārējo polietilēna gāzesvadu aizsardzības paņēmieniem, kurus izmanto sistēmas projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas stadijās. Pirmajā darba daļā ir apkopota normatīvā dokumentācija, kura reglamentē polietilēna cauruļvadu drošu pielietošanu. Veikta analīze un apkopota avāriju situāciju statistika par pēdējiem gadiem Latvijā, kas apstiprina tēmas aktualitāti. Novērtējot avāriju iemeslus un sekas, realizējot darba mērķi, sagatavoti priekšlikumi pasākumu kompleksam dabasgāzes apgādes ārējo polietilēna tīklu drošai ekspluatācijai. Darba otrajā daļā tiek īpaši izvērtētas nozīmīgākās metodes no ieteikta pasākumu saraksta. 5. sadaļā pievērsta uzmanību cauruļvada iebūves nosacījumiem. Rakstot par trases marķējumu 6. sadaļā, paralēli esošajiem tradicionālajiem gāzapgādes sistēmas apzīmējuma paņēmieniem tiek piedāvāta novitāte izmantojot elektromagnētiskos marķierus. 7. sadaļa veltīta plūsmas pārtraucēja darbības nosacījumiem un pielietošanai Latvijā. Apkopota informācija par plūsmas pārtraucēja ilggadējo pielietošanas pieredzi ārzemēs. Īpaši svarīga ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmas loma gāzesvadu drošas ekspluatācijas procesā. Projekta daļā veltīta aizsardzības metožu praktiskai pielietošanai. Izstrādāti sadales un pievadu gāzesvadu plāni un profili, ievērojot aizsargjoslas un minimālus attālumus no inženierkomunikācijām un būvēm. Sagatavoti priekšlikumi un grafiskā dokumentācija gāzesvada pareizas iebūves nosacījumiem. Veikti pievada cauruļvada hidrauliskie aprēķini plūsmas pārtraucēja parametru noteikšanai. Darba apjoms ir 57 lapas, tai skaitā 4 tabulas, 16 attēli. Darbā izmantoti 55 literatūras avoti, tajā skaitā zinātniskie raksti, mācību grāmatas, likumdošanas un normatīvā dokumentācija un internetresursi.
Atslēgas vārdi Ārējo polietilēna gāzesvadu aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem
Atslēgas vārdi angļu valodā Protection of Polyethyelene Gas Pipelines Against Mechanical Destruction
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2015 00:17:08