Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language Ārējo polietilēna gāzesvadu aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem
Title in English Protection of Polyethyelene Gas Pipelines Against Mechanical Destruction
Department 02063 External and Part-Time Studies Department
Scientific advisor I.Laube
Reviewer E.Dzelzītis
Abstract Bakalaura darbs „Ārējo polietilēna gāzesvadu aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem” veltīts ārējo polietilēna gāzesvadu aizsardzības paņēmieniem, kurus izmanto sistēmas projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas stadijās. Pirmajā darba daļā ir apkopota normatīvā dokumentācija, kura reglamentē polietilēna cauruļvadu drošu pielietošanu. Veikta analīze un apkopota avāriju situāciju statistika par pēdējiem gadiem Latvijā, kas apstiprina tēmas aktualitāti. Novērtējot avāriju iemeslus un sekas, realizējot darba mērķi, sagatavoti priekšlikumi pasākumu kompleksam dabasgāzes apgādes ārējo polietilēna tīklu drošai ekspluatācijai. Darba otrajā daļā tiek īpaši izvērtētas nozīmīgākās metodes no ieteikta pasākumu saraksta. 5. sadaļā pievērsta uzmanību cauruļvada iebūves nosacījumiem. Rakstot par trases marķējumu 6. sadaļā, paralēli esošajiem tradicionālajiem gāzapgādes sistēmas apzīmējuma paņēmieniem tiek piedāvāta novitāte izmantojot elektromagnētiskos marķierus. 7. sadaļa veltīta plūsmas pārtraucēja darbības nosacījumiem un pielietošanai Latvijā. Apkopota informācija par plūsmas pārtraucēja ilggadējo pielietošanas pieredzi ārzemēs. Īpaši svarīga ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmas loma gāzesvadu drošas ekspluatācijas procesā. Projekta daļā veltīta aizsardzības metožu praktiskai pielietošanai. Izstrādāti sadales un pievadu gāzesvadu plāni un profili, ievērojot aizsargjoslas un minimālus attālumus no inženierkomunikācijām un būvēm. Sagatavoti priekšlikumi un grafiskā dokumentācija gāzesvada pareizas iebūves nosacījumiem. Veikti pievada cauruļvada hidrauliskie aprēķini plūsmas pārtraucēja parametru noteikšanai. Darba apjoms ir 57 lapas, tai skaitā 4 tabulas, 16 attēli. Darbā izmantoti 55 literatūras avoti, tajā skaitā zinātniskie raksti, mācību grāmatas, likumdošanas un normatīvā dokumentācija un internetresursi.
Keywords Ārējo polietilēna gāzesvadu aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem
Keywords in English Protection of Polyethyelene Gas Pipelines Against Mechanical Destruction
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.06.2015 00:17:08