Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Grunts piesārņojuma ietekme uz būvpamatni"; diplomprojekts "Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīcas rekonstrukcija"
Nosaukums angļu valodā "The Impact of Ground Pollution on the Base of the Buildings"; Diploma Project "Reconstruction of Liepājas Oil Extraction Plant"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Kostjukovs
Recenzents
Anotācija Krišjāņa Dinsberga inženierprojekta tēma ir „Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīcas rekonstrukcija” Liepājā, sliežu ielā 4. Darba mērķis ir izstrādāt inženierprojektu Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīcas rekonstrukciju. Diplomprojekts izstrādāts atbilstoši diplomprojekta uzdevumam un darba ietvaros tika izstrādātas 3 galvenās nodaļas: 1. Arhitektūras daļa; 2. Būvkonstrukciju daļa; 3. Ekonomikas daļa. Pirmajā nodaļā tiek izstrādāts paskaidrojuma raksts, kas sevī ietver izejas datus projektēšanai, ģenerālā plāna aprakstu, arhitektūras un celtniecības daļas aprakstu, inţenierkomunikāciju vispārējo raksturojumu, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumus. Otrajā nodaļā tiek veikti dzelzsbetona nesošo konstrukciju aprēķini. Nodaļā tiek aprēķināti un izprojektēti ēkai nepieciešamie lentveida pamati konkrētos šķēlumos, tiek aprēķināts un izprojektēts pirmā stāva starpstāvu ribotais pārsegums un tiek izprojektēta un aprēķināta kolonna. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta celtniecības vispārējā organizācija un tehnoloģija, tiek darba veikšanas kalendārais grafiks, tiek aprēķinātas un atspoguļotas ēkas nesošo konstrukciju kopējās būvniecības izmaksas. Darba beigās izteikti secinājumi. Diplomprojekta izstrādei izmantota informācija no 30 literatūras avotiem. Diplomprojekta apjoms ir 132 numurētas lapaspuses, tajā ievietoti 26 attēli un 26 tabulas.
Atslēgas vārdi Grunts piesārņojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Soil pollution
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2015 13:19:31